eller gå til Alle emner

Hvis du mangler et sted at bo

Hvis du er blevet boligløs, afhænger dine muligheder for hjælp af, hvilken situation du står i.

Muligheder hos kommunen

 • Er I ved at gå fra hinanden?

  Skal du skilles?

  Hvis du skal flytte, fordi du og din partner går fra hinanden, og din situation ikke er akut, er det som udgangspunkt dit eget ansvar at finde et nyt sted at bo. Nogle kommuner har dog boliger, som de kan anvise – altså tilbyde - til borgere med et boligbehov, de ikke selv kan løse. Bliver du tilbudt en sådan, er det en varig bolig - altså et sted, du kan blive boende.

  Det er din kommunes vurdering

  Det er din kommune, der alene vurderer, om du skal prioriteres, når der bliver en bolig ledig. Din kommune vil både lægge vægt på dit behov og på beboersammensætningen dér, hvor boligen ligger. Kommunen kan altså godt afvise at tilbyde dig en bolig, selvom du har et boligbehov.

  Kontakt din kommune for at undersøge, om den har mulighed for at tilbyde dig en bolig. Da kommunen i denne situation ikke er forpligtet til at hjælpe med en bolig, kan du ikke klage over beslutningen af, om du skal tilbydes en bolig eller ej.

 • Akut boligløs og uden tag over hovedet lige nu?

  Hvis du og din familie er blevet pludseligt boligløs, er kommunen forpligtet til at sørge for midlertidigt husly mod betaling. Det er dog en betingelse for at få midlertidigt husly, at du for det første ikke selv har mulighed for at løse dit boligproblem og for det andet aktivt selv prøver at løse boligproblemet - for eksempel ved at være skrevet op i boligselskaber. 

  Derudover skal situationen være opstået akut.

  En akut opstået situation kan for eksempel være…

  • hvis din bolig er brændt eller ødelagt
  • hvis du er sat ud af din bolig, fordi du mangler at betale husleje
  • hvis du har boet et sted ulovligt og derfor er blevet boligløs

  Du opfylder ikke betingelserne for at få midlertidigt husly, hvis du…

  • mangler en bolig på grund af en ’almindelig’ skilsmisse, separation eller samlivsophævelse, hvor din situation ikke er akut
  • som ung skal flytte hjemmefra for første gang
  • ønsker at flytte til en anden kommune, men ikke kan finde et sted at bo dér
  • har været tilmeldt en c/o-adresse, og det ikke længere er muligt
  • ikke har taget imod det tilbud om midlertidigt husly, som din kommune har tilbudt dig

  Bemærk, at hvis du er blevet husvild i én kommune, kan du ikke rejse til en ny kommune og få midlertidigt husly.

  Kommunens vurdering

  Kommunen laver en individuel vurdering, når den beslutter, om du er berettiget til midlertidigt husly. Du kan klage over et eventuelt afslag.

  Hvilken type midlertidig bolig, kommunen tilbyder, hvis du er berettiget til midlertidig husly, afhænger af omstændighederne, men det kan for eksempel være en kommunal ”akutlejlighed”, ophold på vandrerhjem, hotel eller lignende. Du kan ikke klage over typen af midlertidig bolig.

 • Udsat for trusler eller vold?

  Hvis du har været udsat for vold eller trusler og derfor ikke kan være derhjemme, kan du for eksempel få ophold på et krisecenter. Du betaler selv et mindre beløb for opholdet.

  Er du kvinde så henvend dig direkte på et landets mange krisecentre.

  Er du mand så kan du få hjælp til bolig på krisecentre i København og Aarhus.

  Alternativt kan du kontakte din kommune, der kan henvise dig til et krisecenter. Du kan være anonym, når du henvender dig.

  Husk, at du i vores rådgivningsartikler her på hjemmesiden kan finde viden og råd om at komme godt videre efter et forhold med vold.

 • Tæt på at blive sat ud, fordi du mangler at betale husleje?

  Kommunen kan i nogle tilfælde hjælpe med at betale manglende husleje, hvis det kan forhindre, at du og din familie bliver sat ud af jeres bolig. Denne hjælp er primært rettet mod børnefamilier og udsatte borgere.

  Som en betingelse for at hjælpe kan kommunen for eksempel forlange, at du indgår en aftale om, at din økonomi bliver administreret af kommunen, at du medvirker til en plan for flytning til en mere passende og eventuelt billigere bolig, eller at du deltager i gældsrådgivning.

  Henvend dig til din kommune for at ansøge om hjælp til at betale din manglende husleje. Kommunen laver en konkret vurdering af din ansøgning.

  Læs mere om muligheden for at ansøge om økonomisk støtte til at betale husleje.