eller gå til Alle emner

Går I fra hinanden, og har I børn? Få overblik

Her kan du få en introduktion til de spørgsmål, som kan melde sig i forhold til børnene, når I går fra hinanden, bliver separeret eller skilt.

Regler og beslutninger, som berører jeres barn

 • Forældremyndighed

  Der sker ikke automatisk ændringer i forældremyndigheden, når I går fra hinanden, bliver separeret eller skilt. De fleste forældre har fælles forældremyndighed og fortsætter med at have det efter en skilsmisse.

  Fælles forældremyndighed betyder ikke, at I skal se barnet lige meget, eller at I skal være enige om alt. Modsat gælder det heller ikke, at barnet eksempelvis ikke skal se sin far, hvis moren har forældremyndigheden alene.

  Vi har samlet det vigtigste, der er at vide om forældremyndigheden, når I går fra hinanden.

 • Hvor skal barnet bo?

  Hvis I har fælles forældremyndighed, er det første skridt at finde ud af, hvor barnet skal bo og dermed, hvem der skal være bopælsforælder og samværsforælder

  Barnet kan kun have folkeregisteradresse ét sted, og hvis det er hos dig, er du bopælsforælder. Hvis ikke, er du samværsforælder. Barnet er mest hos bopælsforælderen eller lige meget hos jer begge.

  Først når I har fundet ud af, hvem barnet skal have adresse hos, kan I aftale samværet. 

  Læs om barnets bopæl, og hvad det vil sige at være bopælsforælder og samværsforælder.

  Få at vide, hvad du kan gøre, hvis I er uenige om, hvor barnet skal bo.

 • Hvor meget tid skal I have med barnet?

  Samvær er et ord for den kontakt, der er mellem barnet og den forælder, som barnet ikke bor sammen med - altså samværsforælderen. Først når I har fundet ud af, hvem barnet skal bo hos, kan I aftale samværet. 

  Jeres barn har ret til kontakt med jer begge to, når I flytter fra hinanden, og I er sammen ansvarlige for at sikre en god kontakt.

  Læs artiklen Samvær med barnet, når I skal separeres, skilles eller går fra hinanden, eller find eksempler på, hvordan I kan indrette samværet med barnet, når I går fra hinanden.

  Du kan også finde råd og vejledning, hvis I er uenige om samværet?

 • Børnebidrag

  I har som forældre pligt til at forsørge jeres barn, uanset om I bor sammen eller ej. Den af jer, der har barnet boende og forsørger det, vil normalt have krav på børnebidrag fra den anden forælder.

  Læs om børnebidrag, når I går fra hinanden.