eller gå til Alle emner

Feriesamvær og samvær ved højtider

Feriesamvær er den tid, som jeres barn har med jer hver især i ferierne. Se eksempler på, hvordan man kan fordele ferierne.

At aftale feriesamvær: Det kan I overveje

 • Praktiske spørgsmål

  Når I aftaler samvær i ferier og højtider, kan I blandt andet tænke over følgende:

  • Skal der være samvær i alle ferier?
  • Skal feriesamværet følge skolernes ferieperioder?
  • Hvornår skal feriesamværet starte og slutte? (mange forældre aftaler, at en ferie starter fredag eftermiddag før ferien, og at den slutter igen mandag morgen efter ferien)
  • Skal samværsforælderens ferie være sammenhængende eller deles op? F.eks. 3 uger i træk eller 2 uger i træk og så yderligere en uge?
  • Hvornår skal en forælder meddele den anden sine ferieplaner?
  • Skal det løbende weekend- og hverdagssamvær bortfalde i ferieperioderne?
 • Barnets alder og tilknytning

  I skal også tænke over, hvor gammelt barnet er, og hvor knyttet det er til hver af jer:

  • Ved større børn, kan der - alt efter deres tilknytning til den anden forælder – som regel aftales længere feriesamvær for eksempel to eller tre sammenhængende uger i sommerferien
  • Ved mindre børn kan det være nødvendigt at dele ferieugerne op i mindre bidder eller starte med at aftale forlængede weekendsamvær
  • Ved helt små børn, hvor der ikke er samvær med overnatning, kan et feriesamvær for eksempel bestå af dagssamvær flere dage i træk uden overnatning

Mere om feriesamvær

 • Er I uenige om feriesamværet?

  Hvis I har svært ved at blive enige om feriesamværet eller om dele af det, kan I henvende jer til Statsforvaltningen, som typisk først vil forsøge at hjælpe jer til at fastlægge samværet på et møde.

  Hvis I ikke bliver enige, kan Statsforvaltningen fastsætte samværsforælderens tid med barnet i ferier og ved højtider - efter en konkret og individuel vurdering. Statsforvaltningen kan ikke fastsætte bopælsforælderens ferie. Bopælsforælderen skal placere sin ferie med barnet i de ferieperioder, hvor barnet ikke har feriesamvær med samværsforælderen og sørge for at varsle ferien over for samværsforælderen. Bopælsforælderen har også mulighed for at holde ferie uden for skolernes ferieperioder, men kun så længe det ikke går ud over samværsforælderens fastsatte eller aftalte samvær med jeres barn.

  Statsforvaltningen placerer kun feriesamvær indenfor skolernes ferieperioder, og vil normalt fastsætte følgende samvær:

  • Sommerferie: To-tre uger
  • Èn uge i enten efterårs- eller vinterferien
  • Halvdelen af påsken
  • I julen (så der er samvær hver anden jul)
  • Nytår hvert andet år
  • Eventuelt samvær ved andre kulturelle og religiøse begivenheder

  Læs mere om, hvad der sker, hvis I henvender jer til Statsforvaltningen, fordi I er uenige om samværet.

 • Ferie i udlandet

  Hvis I har fælles forældremyndighed, kan I hver især rejse med barnet til udlandet uden at bede om tilladelse hos den anden forælder eller Statsforvaltningen. Det vil sige, at en samværsforælder også har ret til at tage barnet med på en ferie, hvis det kan foregå inden for samværets længde.

  Dette gælder dog ikke, hvis I er uenige om forældremyndigheden, eller hvis I er uenige om, hvilket land barnet skal bo i. I det tilfælde skal du have samtykke fra den anden forælder eller en afgørelse fra Statsforvaltningen - ellers vil det blive betegnet som en børnebortførelse.

  Hvis bopælsforælderen har forældremyndigheden alene, gælder samværet for samværsforælderen som udgangspunkt kun i Danmark og de nordiske lande, medmindre andet er aftalt.