Partnerskaber

På Vej i Sydhavnen, Valby og Vesterbro

Projektet På Vej tilbyder rådgivning og sparring til gravide og forældre under 30 år. Her får de støtte til at få en god start på livet som familie.

Hvad er På Vej?

På Vej er et gratis rådgivningstilbud til gravide og mødre med behov for lidt ekstra støtte til det at blive forælder, og til at uddanne sig eller begynde et arbejde efter barslen. Her kan deltagerne få professionel rådgivning af socialrådgivere, uddannelses- og erhvervsvejledere og en sundhedsplejerske.

Et forløb kan blandt andet indeholde:

  • Grupper for unge, sårbare mødre
  • Individuelle samtaler til både mor og far
  • Økonomisk rådgivning (f.eks. kontakt til kreditorer)
  • Budgetplanlægning
  • Uddannelses- og erhvervsvejledning
  • Psykologforløb
  • Sundheds- og motionsforløb for mødre
  • Løbende aktiviteter som for eksempel kokkeskole

Få en mentor

Derudover kan mødre under 25 år få tilknyttet en frivillig mentor.

En mentor er en voksen og livserfaren person, der tilbyder den unge mor sin støtte. Mentoren har overskud og stor rummelighed og giver både mor og barn positiv opmærksomhed.

Et partnerskab

På Vej er et partnerskab mellem Mødrehjælpen, Sundhedsplejen, SydhavnsCompagniet og Sundhed- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Rådgivningen og de andre aktiviteter for forældrene foregår i SydhavnsCompagniet og andre steder i lokalområdet.

Skal du være mor eller far i en tidlig alder?

Vil du tale med en rådgiver, kan du kontakte Holdepunkt, som er Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning. Det er også gennem Holdepunkt, at du vil kunne få kontakt med projektet Unge Familier på Vej.

Holdepunkts rådgivningsartikler kan du blandt andet læse om de tanker, man kan gå med, hvis man skal være mor som en af de første i vennekredsen eller om din økonomi som forælder.

Hvem kan komme med i På Vej?

På Vej er rettet mod mødre og gravide under 30 år, som bor i områderne Sydhavnen, Valby og Vesterbro.

Hvorfor På Vej?

Formålet med at støtte unge gravide og mødre er at give dem den robusthed og handlekraft, som man har brug for som forælder. Derudover er et vigtigt fokus i rådgivningen at sørge for, at overgangen fra barsel til enten job eller uddannelse bliver så nem som muligt. Derfor hjælper rådgiverne for eksempel med at lægge en uddannelsesplan eller vejlede om jobsøgning.

Projektet har også et stort fokus på sundhed i familien – blandt andet gennem samtaler om sundhed, kost og motion.

Læs mere om, hvordan Mødrehjælpen støtter unge forældre.

Få den nyeste viden