Partnerskaber

Partnerskab med Region Syddanmark

Mødrehjælpen tilbyder rådgivning og støtte til gravide og børnefamilier, som er tilknyttet et fødested i Region Syddanmark og som står i en sårbar situation.

Med partnerskabet mellem Mødrehjælpen og Region Syddanmark, er det muligt at give støtte til gravide og familier med nyfødte børn, som kan stå i en ekstra sårbar situation i forbindelse med en graviditet og den første tid efter fødslen. Formålet er at skabe trygge rammer for familierne og give dem en god start på familielivet gennem råd, vejledning og støtte. Tilbuddet kører i tre forskellige spor, og er for gravide og forældre, som kan være udfordret af sociale eller økonomiske problemer samt fysiske sygdomme eller psykiske lidelser mv.

Mødrehjælpens Åbne Anonyme Rådgivning

Gennem Mødrehjælpens samarbejde med Region Syddanmark er der blandt andet mulighed for anonym rådgivning. Rådgivningen vil foregå i regionens jordemoderkonsultationer eller telefonisk efter aftale. Formålet er at hjælpe familierne til at se og handle på de muligheder, de har, og på den måde blive bedre i stand til at skabe den forandring, de har brug for. I rådgivningen vil der også være fokus på at henvise til andre relevante tilbud. Rådgivningen kan tage udgangspunkt i mange forskellige udfordringer, for eksempel økonomi, samlivsophævelse, ensomhed, konflikter og vold i parholdet eller tanker om det kommende barn og forældreskab.

Et netværk med andre forældre

Udover rådgivningen tilbydes der også gruppeforløb. Formålet er overordnet, at skabe bedre trivsel i familierne ved at tilbyde de gravide og deres familier mulighed for at være i et netværk, hvor de bliver set, og hvor de kan spejle sig i andre. Samtidig kan de sideløbende få den rådgivning og vejledning, de har brug for. Der er tale om et gruppeforløb, som hver gang er tilrettelagt med temaer indenfor fokusområderne:

  • Netværk
  • Forældrerolle
  • Uddannelse og arbejde
  • Handlemuligheder

Forløbene er en støtte for gravide fra ca. 2. trimester og forældre med børn op til ca. 3 til 4 måneder.

Mødrehjælpens lokale tilbud

Den sidste del består af en række aktiviteter, som tilbydes af Mødrehjælpens lokalforeninger. De enkelte lokalforeningers aktiviteter afhænger af ressourcerne og de frivillige, og aktiviteterne kan derfor variere. Aktiviteterne kan være alt fra oplevelses-, hjælpe- eller netværksaktiviteter. I en række lokalforeninger tilbydes der blandt andet Familieven, hvor familier bliver tildelt en familieven, som har tid til at snakke, lytte og tage på udflugt med familien.

Du kan få et overblik over de 10 lokalforeninger i Region Syddanmark, og hvilke aktiviteter de enkelte foreninger tilbyder, her.

Få den nyeste viden