Mødrehjælpens rådgivning

Ud af Voldens Skygge

I Ud af Voldens Skygge kan kvinder og børn, der har levet med fysisk eller psykisk vold i familien, få behandling og rådgivning.

Ud af Voldens Skygge er et gratis tilbud til kvinder og børn, som har levet med vold i familien. Her kan de gennem behandling og rådgivning få hjælp til at bearbejde voldens følgevirkninger. Projektet findes i København og Aarhus.

Hvem kan få hjælp i Ud af Voldens Skygge?

Behandlingen tilbydes som udgangspunkt til kvinder, der har forladt eller truffet beslutning om at forlade den voldelige partner, men stadig lever med de psykiske, fysiske og sociale følgevirkninger af volden.

I Aarhus tilbydes kvinder, der endnu ikke har truffet beslutningen om at forlade den voldelige partner, dog også hjælp og støtte til afklaring af deres situation. Her inddrages børnene ikke i forløbet.

Brugerne i Ud af Voldens Skygge visiteres typisk til projektet gennem Mødrehjælpens rådgivning Holdepunkt.

Hvilken hjælp tilbydes i Ud af Voldens Skygge?

Kvinderne og deres børn får skræddersyet et forløb, som passer til deres behov. Behandlingen er tværfagligt sammensat og varetages af socialrådgivere, socialpædagoger, terapeuter og psykologer og foregår i København eller Aarhus.

Et forløb kan for eksempel indeholde:

  • Individuelle samtaler
  • Gruppeforløb for voldsudsatte mødre
  • Mor/barn-samtaler
  • Støttende samtaler med mor om barnet og morrollen
  • Børnesamtaler
  • Børnegruppe for børn i alderen 5-15 år
  • Efterværn

Hvorfor Ud af Voldens Skygge?

For de voldsudsatte mødre skal behandlingen mindske de psykiske og sociale følgevirkninger af volden. Kvinderne tilbydes hjælp til overblik over deres situation og rådgivning i forhold til at afgrænse og håndtere kontakten til den voldelige ekspartner. De støttes i at opnå en bedre hverdag, styrkes i deres forældrerolle og opnår indsigt i de konsekvenser, volden kan have for barnet.

Formålet med behandlingen af børnene er blandt andet at reducere de psykiske følgevirkninger af volden, heriblandt at mindske følelser som skyld og skam.

Ud af Voldens Skygge viser år efter år gode resultater blandt både kvinder og børn.

Læs mere om resultaterne.

Ud af Voldens Skygge finansieres af Socialstyrelsen og bidrag fra private.

Få den nyeste viden