Høringssvar

Høringssvar: Afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionperiode

Bemærkninger til forslag om ændring af forældreansvarsloven, der blandt andet vil afskaffe tvungen delt bopæl og refleksionsperioden samt følge op på etableringen af det nye familieretlige system.

I Mødrehjælpens rådgivning samt behandlingsindsats for voldsudsatte har vi mødt mange af de børn og familier, hvor delt bopæl og refleksionsperioden har øget konfliktniveauet, og hvor ventetid uden hjælp fra systemet skaber utryghed og uvished for barnet. Vi er derfor meget glade for, at det med lovforslaget foreslås at afskaffe den delte bopæl og refleksionsperioden.

Uddraget ovenfor er fra det høringssvar, som Mødrehjælpen har sendt til Social- og Indenrigsministeriet den 4. marts 2020.

Mødrehjælpen er overordnet meget positivt stemt overfor afskaffelsen af refleksionsperioden og den tvungne delte bopæl. Vi mener dog, at der må afsættes flere ressourcer til området for at nedbringe den lange ventetid i det familieretslige system.

Hent og læs hele høringssvaret her.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om skilsmisse og samlivsbrud

Få den nyeste viden