Høringssvar

Høringssvar: Ro, stabilitet og retssikkerhed i anbringelsessager

Mødrehjælpens bemærkninger til forslag om ændringer af serviceloven med det formål at understøtte ro og stabilitet for udsatte børn og unge samt styrke forældres retssikkerhed i anbringelsessager.

Det er Mødrehjælpens erfaring på baggrund af de mange familier, vi rådgiver hver dag, at forældrene til anbragte børn ikke i tilstrækkelig grad er inddraget i afgørelser omkring barnet eller har tilstrækkelig forståelse for foranstaltningen.

Sådan står der blandt andet i høringssvaret, som Mødrehjælpen sendte til Social- og Indenrigsministeriet den 26. september 2019.

Mødrehjælpen mener, at lovforslaget samlet set udgør en styrkelse af anbragte børn og unges vilkår. Grundlæggende mangler forslaget dog en forståelse af det forebyggende potentiale i at øge inddragelsen af og dialogen med forældrene til anbragte børn.

Mødrehjælpen mener derfor, at en styrkelse af dette element er afgørende for bedre trivsel blandt anbragte børn og unge, da det vil bidrage til reduktion af konflikt mellem forældremyndighedsindehavere, myndighed og evt. plejefamilie.

Hent og læs hele høringssvaret her.

Få den nyeste viden