Høringssvar

Høringssvar: Deling af børne- og ungeydelsen (1)

Mødrehjælpen har tre hovedbekymringer i forhold til lovforslag om, at forældremyndighedsindehavere skal dele børne- og ungeydelsen ligeligt mellem sig.

I praksis – og set ud fra et børneperspektiv – er den foreslåede deling af børne- og ungeydelsen imidlertid dybt problematisk i mange skilsmissefamilier. Det er en ordning, der ikke har barnets bedste og ret til trivsel som sit centrale udgangspunkt.

Sådan står der blandt andet i det høringssvar, som Mødrehjælpen har sendt til Skatteministeriet den 28. marts 2019.

Vi er positive over for ambitionen om en øget ligestilling blandt fædre og mødre. Men mener, at ordningen kun bør gælde fremadrettet og ikke som foreslået også ramme bagud, da kan få omfattende og alvorlige konsekvenser for et meget stort antal børn i brudte familier.

Hent og læs hele høringssvaret her.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om skilsmisse og samlivsbrud.

Få den nyeste viden