Høringssvar

Høringssvar: Ændring af forældreansvarsloven (alvorlig personfarlig kriminalitet)

Bemærkninger til udkast til lov om ændring af forældreansvarsloven i forhold til forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for alvorlig personfarlig kriminalitet.

Mødrehjælpen støtter forslaget og er fuldt enig i, at barnets bedste altid skal være omdrejningspunktet for afgørelser efter forældreansvarsloven om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Sådan står der blandt andet i det høringssvar, som Mødrehjælpen har sendt til Børne- og Socialministeriet den 19. oktober 2018.

Mødrehjælpen er overordnet positivt stemt overfor lovforslaget, men ser gerne, at lovforslaget også retter sig mod frivilligt indgåede aftaler om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Hvis et forældrepar efter brud indgår en frivillig aftale om de pågældende familieretlige forhold, er relevansen af forældrenes domme for alvorlig personfarlig kriminalitet lige så stor, som hvis sagen ved konflikt afgøres i Familieretten.

Hent og læs hele høringssvaret her.

Få den nyeste viden