Høringssvar

Høringssvar: Ændring af forældreansvarsloven (domme for terrorisme)

Bemærkninger til udkast til lov om ændring af forældreansvarsloven - forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt efter visse bestemmelser i kapitel 12 og 13 i straffeloven.

Mødrehjælpen støtter forslaget og er fuldt enig i, at barnets bedste altid skal være omdrejningspunktet for afgørelser efter forældreansvarsloven om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Sådan står der blandt andet i det høringssvar, som Mødrehjælpen har sendt til Social- og Indenrigsministeriet den 13. februar 2020.

Et opmærksomhedspunkt for Mødrehjælpen ved lovforslaget er, at det umiddelbart kun finder anvendelse i tilfælde, hvor to forældremyndighedsindehavere er uenige om forældremyndighed for, bopæl for eller samvær med et fælles barn.  Vi ser gerne, at lovforslaget også retter sig mod frivilligt indgåede aftaler om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Hvis et forældrepar efter brud indgår en frivillig aftale om de pågældende familieretlige forhold, er relevansen af forældrenes tidligere domme lige så stor, som hvis sagen ved konflikt afgøres i Familieretten.

Hent og læs hele høringssvaret her.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om skilsmisse og samlivsbrud

Få den nyeste viden