Høringssvar

Høringssvar: Forlængelse af midlertidigt børnetilskud

Mødrehjælpens bemærkninger til forlængelse af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

Det midlertidige børnetilskud udgør en væsentlig sikkerhedsfaktor for økonomisk sårbare børnefamilier. Børnetilskuddet er med til at forebygge de betragtelige afsavn og kriser, som familier i modtagerkredsen udfordres af.

Sådan står der blandt andet i Mødrehjælpens høringssvar til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra den 15. januar 2021 vedrørende forslag om at forlænge lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

Mødrehjælpen støtter lovforslaget om en forlængelse. For Mødrehjælpen er det dog magtpåliggende, at det midlertidige børnetilskud forlænges, indtil et nyt ydelsessystem  er implementeret.

Læs hele høringssvaret her.

Få den nyeste viden