Høringssvar

Høringssvar: Ekstra barsel til trillinge- og firlinge familier

Bemærkninger til udkast til ændring af barselsloven

Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til udkast til ændring af barselsloven.

Mødrehjælpen er positiv over for, at lovforslaget vil forbedre orlovsvilkårene for familier, der får trillinger eller firlinger. Det er vanskeligt for én forælder at passe alle børnene alene i perioden efter fødslen, mens de er små, så familier med flerlinger dermed vil opbruge deres ret til barsel tidligt i børnenes første leveår. Derfor er det godt, at disse ca. 5 familier årligt fremover vil få mulighed for at søge 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge, så forældrene kan planlægge deres barsel, så de f.eks. kan holde fælles barsel i en periode.

Mødrehjælpen mener dog, at lovforslaget, som det foreligger nu, er en forpasset mulighed, såfremt forslaget ikke udvides, så også familier der får tvillinger kan få mulighed for at søge 26 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge. Det er vigtigt, at vores barselsregler tager højde for, at alle forældre får mulighed for at give deres børn den bedst mulige start på livet. Det er en forudsætning for, at forældre har overskud til deres børn, at forældrene også har mulighed for at passe på sig selv. Ligesom det nævnes i lovforslaget, for forældre med trillinger eller firlinger, kan det også være et stort pres for tvillingeforældre at passe og stimulere flere børn samtidig. Derfor kan det også for tvillingeforældre være nødvendigt at anvende en del af barslen samtidig og dermed vil opbruge retten til barselsdagpenge tidligere end for andre forældre. Mødrehjælpen mener derfor, det er på tide, at de danske barselsregler følger med de barselsregler, som tvillinge- eller flerlingefamilier bliver tilbudt i Norge og Sverige.

Hent og læs hele høringssvaret her

Få den nyeste viden