Høringssvar

Høringssvar: Engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger

Bekendtgørelse om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022

Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen om engangstilskud efter ansøgning til husstande omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022.

Generelle bemærkninger

Vi er i Mødrehjælpen glade for, at man giver de husstande, der ikke automatisk modtog engangstilskuddet i august 2022, mulighed for at ansøge om det. Det er et betydningsfuldt tiltag, som vi ved, vil gøre en stor forskel for de børnefamilier, der har mindst. Derfor er det også vigtigt, at flest muligt får gavn af det.

I Mødrehjælpen har vi et bredt kendskab til økonomisk og socialt udsatte børnefamiliers leveforhold. Det er børnefamilier, der er hårdt udfordret af inflationen, men som desværre også ofte har flere bekymringer end dårlig økonomi. De kæmper fx med psykiske, fysiske og sociale udfordringer. Derfor er det vigtigt, at ansøgningsprocessen vedrørende engangstilskuddet ikke er for ressourcekrævende. Hvis det er tilfældet, kan det betyde, at nogle af samfundets mest udsatte må forbigå støtten, hvilket kan have store konsekvenser for de enkelte familier.

Specifikke bemærkninger

Mødrehjælpen vil i forlængelse af dette opfordre Energistyrelsen til at se mere lempeligt på tilfælde, hvor den ukorrekte registrering i Bygnings- og Boligregistret (BBR) af boligens varmeinstallation den 1. januar 2022, kan henføres til personer i den pågældende husstand jf. § 6. Det kan i nogle tilfælde gøre sig gældende, at personer i en husstand, ikke har haft den fornødne viden omkring varmeinstallationen, eller viden om hvorfor og hvordan registreringen skal opdateres i Bygnings- og Boligregistret. Dermed afholdes de fra afgørende støtte, pba. forhold de ikke var klar over.

Mødrehjælpen finder det positivt, at Energistyrelsen arbejder for at fremskynde åbningen af ansøgningsrunden. Vi ved, at mange børnefamilier har akut brug for engangstilskuddet. For dem der har mindst, der er venteperioden mellem august og årsskiftet lang. Derfor er det afgørende, at ansøgningsrunden åbnes hurtigst muligt.

Hent og læs hele høringssvaret her

Få den nyeste viden