Høringssvar

Høringssvar: Forlængelse af midlertidigt børnetilskud for 2. halvår

Bemærkninger til udkast til lovforslag til ny forlængelse af det midlertidige børnetilskud for 2. halvår 2022

Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til forslag til forlængelse af det midlertidige børnetilskud i 2. halvår 2022.

Mødrehjælpen er positiv over for, at regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 har besluttet at forlænge det midlertidige børnetilskud til 2. halvår 2022, når regeringen og øvrige partier i Folketinget fortsat ikke har fundet en permanent løsning som kan forbedre de udsatte børnefamiliers situation.

Mødrehjælpen vil dog understrege behovet for, at regeringen og Folketingets partier snarest muligt finder en langsigtet og holdbar løsning, som kan træde i kraft 1. januar 2023. Børnefattigdom handler ikke udelukkende om økonomi, men sikring af højere mindsteydelser er forudsætning for, at familierne kan få hverdagen til at hænge sammen, og børn ikke hægtes af samfundets fællesskaber. For Mødrehjælpen er det centralt, at der arbejdes helhedsorienteret for at sikre en varig forbedring af udsatte børnefamiliers situation.

Hent og læs hele høringssvaret her

Få den nyeste viden