Høringssvar

Høringssvar: Forlængelse af midlertidigt børnetilskud

Bemærkninger til udkast til lovforslag til ny forlængelse af det midlertidige børnetilskud.

Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til forlag ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

Mødrehjælpen er positiv over for, at regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 har besluttet at forlænge det midlertidige børnetilskud til 1. juli 2022 og samtidig bekræfter, at det midlertidige børnetilskud skal ydes, indtil et nyt kontanthjælpssystem er trådt i kraft. Mødrehjælpen glæder sig samtidig over, at der i 2022 vil komme en permanent løsning der sikrer en mere ensartet levestandard på tværs af børnefamilier i Danmark, og at børn af forældre i kontanthjælpssystemet indgår aktivt i fællesskabet på lige fod med deres jævnaldrende.

Da de berørte familier står i en økonomisk usikker situation, havde Mødrehjælpen gerne set, at kompensation af familierne kunne ske hurtigere end marts 2022. Hver eneste dag i økonomisk fattigdom har stor betydning for børnenes trivsel, hvorfor det bør være en prioritet at få ydelserne udbetalt hurtigst muligt. Mødrehjælpen er dog positiv over for, at familierne kompenseres med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2022.

Af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere § 8, fremgår det, at det midlertidige børnetilskud udbetales til den registrerede moder. Dette følger den nuværende praksis fir børne- og ungeydelsen. Fra den 1. januar 2022 træder nye regler i kraft, som betyder, at børne- og ungeydelsen som udgangspunkt deles mellem forældre med fælles forældremyndighed, jf. lov om børne- og ungeydelse. Det kan give anledning til forvirring for borgerne, hvordan og til hvem ydelserne udbetales til – særlig i en tid, hvor nye regler fr udbetaling af børne- og ungeydelse træder i kraft. For mest mulig gennemsigtighed i systemet for borgerne, bør der være ensretning mellem, hvordan ydelser udbetales, og hvem der som udgangspunkt modtager ydelsen på tværs af lov om børne- og ungeydelse og lov om et midlertidigt børnetilskud.

For Mødrehjælpen er det centralt, at der arbejdes helhedsorienteret for at sikre en varig forbedring udsatte børnefamiliers situation.

Hent og læs hele høringssvaret her.

Få den nyeste viden