Høringssvar

Høringssvar: Indefrysningsordning for høje energiregninger

Høring af to bekendtgørelser, som udstedes i henhold til lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger

Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder, samt bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger.

Generelle bemærkninger

Mødrehjælpen støtter regeringens generelle hensigt om at afhjælpe borgere, der er pålagt høje energiregninger. Vi ved fra vores daglige kontakt til sårbare børnefamilier, at de høje energiregninger er en alvorlig udfordring, der har særligt hårde konsekvenser for socialt og økonomisk udsatte familier. Derfor er den præsenterede vinterpakke et vigtigt bidrag til at afhjælpe de akutte økonomiske problemer.

Men indefrysningsordningen er på den lange bane ikke en hensigtsmæssig støtte til dem, der i forvejen har mindst. For de børnefamilier hvis økonomi i forvejen er meget knap, vil indefrysningsordningen blot fungere som et midlertidigt plaster på såret. Når indefrysningsperioden ophører, vil borgerne stå tilbage med en større regning, som de kan have endnu sværere ved at betale. Mødrehjælpen medgiver, at afdragsordningen kan lette presset. Men det bør her medregnes, at der tillægges en årlig rente samt gebyr fra energivirksomheden, hvilket resulterer i en endnu større regning på den anden side. Mange af familierne har desuden i forvejen gæld til det offentlige, og den gæld vil med den nye ordning forventeligt vokse, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Specifikke bemærkninger

Det fremgår af bekendtgørelsen om ikrafttræden af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger, at ikrafttrædelsen af indefrysningsperioderne for varme samt el og gas er forskellige jf. §§1-2. Mødrehjælpen mener, at der som udgangspunkt bør gives samme mulighed for brug af indefrysningsordningen uagtet hvilken energiregning, der er tale om.

Hent og læs hele høringssvaret her 

Få den nyeste viden