Høringssvar

Høringssvar: Øremærket barsel til fædre

Bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af barselsloven

I Mødrehjælpen glæder vi os over, at far med den nye aftale får ret til mere barsel, fordi det er til gavn for barnet, at far og barn har alenetid sammen, også når barnet er helt lille. Det skaber en tryggere relation mellem far og barn, og det øger trivslen for barnet og for familien som helhed. Vi ved samtidig, at det, at far tager barsel, mindsker risikoen for konflikter og brud i familien.

Mødrehjælpen mener dog, at det havde være til gavn for både barn og familie, at regeringen og aftalepartierne havde benyttet muligheden for at forlænge barselsorloven. Øremærkningen af barsel kan ende med at betyde, at flere børn kommer tidligt i dagtilbud og dermed får kortere barsel med dets forældre. Børn der uden øremærkningen ville være startet senere. Mødrehjælpen finder det i forlængelse heraf stærkt beklageligt, at hverken aftale eller lovforslag fokuserer på konsekvenserne for børn og børnefamilier, men alene vurderes ud fra et ligestillings- og beskæftigelsesperspektiv.

Uddraget ovenfor er fra det høringssvar, som Mødrehjælpen har sendt til Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard, den 5. januar 2022.

Hent og læs hele høringssvaret her.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om graviditet, fødsel og sundhed

Få den nyeste viden