Høringssvar

Høringssvar: Styrket indsats mod stalking

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og tilholdsloven.

Mødrehjælpen vil takke for muligheden for at komme med bemærkninger til lovforslaget og takke for muligheden for at deltage i Det Rådgivende Forum for Stalking.

Indledningsvist mener Mødrehjælpen, det er et vigtigt skridt, at stalking med lovforslaget defineres og kriminaliseres, så vi dermed har et fælles udgangspunkt om, at stalking er ulovligt.

I mange stalkingsager er børn påvirket enten direkte eller indirekte, hvis den ene forælder stalker den anden forælder, fx er der tilfælde, hvor børnene bruges som middel til at udøve stalkingen. I Mødrehjælpen er vi bekymrede for, om vi beskytter børnene i tilstrækkelig grad med det fremsatte lovforslag, og hvordan der følges op fra myndighederne over for de børn, som har været i klemme mellem forældrene. Det kan fx være:
• Når det er deres telefon, computer, iPad, SoMe mv. der bruges til at stalke en af forældrene
• Hvis et familieretssystem fastholder samvær trods stalkningdom
• Hvis børn kommer i klemme ved strakstilhold
• Når børnene ønsker og skal hjælpes til samvær med en forælder, der har en stal-kingdom i relation til den anden forælder
• Når børnene er bekymrede ved udgang/løsladelse.

I Mødrehjælpen vil vi opfordre Justitsministeriet til at følge implementeringen nøje med særligt fokus rettet mod konsekvenserne for børnene. Mødrehjælpen vil ikke tøve med at komme med konkrete forslag til, hvor der skal rettes op.

Hent og læs høringssvaret her.

Få den nyeste viden