Høringssvar

Høringssvar: Udkast til lov om ændring af udlændingeloven, straffeloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og forskellige andre love

Bemærkninger til høring over udkast til lov om lovændring som foreslår initiativer til beskyttelse af børn imod vold og anden negativ social kontrol og indførelse af regler om fleksibel udbetaling af repatrierings-støtte m.v.

Mødrehjælpen mener, at den bedste måde at hjælpe børn og unge udsat for vold i hjemmet på, er ved at sikre børnene ret til behandling uden samtykke fra forældrene. Og derudover, at vi skal sikre voldsudøvere behandling for at bryde den negative spiral. I dag kræver forældreansvarsloven, at væsentlige forhold vedrørende barnets forhold kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaverne, herunder bl.a. muligheden for at mod-tage psykologbehandling. Det betyder, at en voldsudøvende forældremyndighedsindehaver kan forhindre barnet i at modtage behandling fx ved en psykolog.

Uddraget ovenfor er fra det høringssvar, som Mødrehjælpen har sendt til udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye) den 8. december 2021.

Hent og læs hele høringssvaret her.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om vold i familien

Få den nyeste viden