Høringssvar

Høringssvar: Overgreb mod børn

Bemærkninger til lovforslag om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Som det er veldokumenteret, kan ofre for overgreb have særdeles vanskeligt ved at rejse sagen før mange år efter overgrebet. Ofrenes retssikkerhed i at kunne retsforfølge både udøver og myndigheder efter vanlig forældelsesfrist er derfor principiel.

Sådan står der blandt andet i Mødrehjælpens høringssvar til Justitsministeriet fra den 14. august 2017.

Mødrehjælpen støtter lovforslaget og håber, at lovforslaget kan være med til at skærpe ansvarlige myndigheders pligt til at handle og iværksætte støtte ved mistanke om overgreb mod børn.

Hent og læs hele høringssvaret her.

Få den nyeste viden