Høringssvar

Høringssvar: Ansøgningspulje til landsdækkende frivillige sociale organisationer

Mødrehjælpens høringssvar til udkastet til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Det fremgår af forslaget til bekendtgørelsen, at støtte kan søges af organisationer, der jf. § 9 stk. 4-6 er stiftet som foreninger. Dette finder Mødrehjælpen stærkt kritisabelt, da vi som almennyttig fond ikke længere vil kunne opfylde ansøgningskriterierne.

Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at bekendtgørelsen ændres således, at almennyttige fonde, som det er tilfældet i dag, vil kunne søge puljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Sådan står der blandt andet i Mødrehjælpens høringssvar til Socialstyrelsen fra den 13. april 2018.

Desuden gør vi i høringssvaret opmærksom på, at ændring af kriterierne for ansøgning til puljen vil medføre et årligt tab på i omegnen af 2 mio. kr. for Mødrehjælpen. Det vil betyde, at vi kan yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til op imod 2500 færre forældre med mere end 3700 børn.

Hent og læs hele høringssvaret her.

Læs også: Det mener Mødrehjælpen om civilsamfund

Få den nyeste viden