Høringssvar

Høringssvar: Retningslinjer for svangreomsorg

Besvarelse af høringsmateriale omkring Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorgen.

Når fødselstallet ventes at stige de kommende år, er det særdeles vigtigt, at svangreomsorgen i alle aspekter tilføres de nødvendige ressourcer til at sikre gode, trygge forløb for alle familier.

For at realisere målsætningerne om en universel svangreomsorg af højeste kvalitet bør forløbene, lokalt som nationalt, løbende monitoreres og understøttes med ressourcer, der hvor der er udfordringer.

Sådan står der blandt andet i det høringssvar, som Mødrehjælpen har sendt til Sundhedsstyrelsen den 3. februar 2020.

Mødrehjælpen mener, at ressourceknaphed og økonomisk nødprioritering i sundhedsvæsnet de senere år har betydet, at vilkårene for gravide og fødende har været udfordret på en række områder. Med dette in mente frygter Mødrehjælpen, at retningslinjerne for svangreomsorgen trods deres mange gode hensigter og anbefalinger ikke er et stærkt nok styringsredskab til at sikre de bedst mulige forhold for gravide og fødende.

Hent og læs hele høringssvaret her

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om graviditet, fødsel og sundhed

Få den nyeste viden