Høringssvar

Høringssvar: Tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte grupper

Mødrehjælpens bemærkninger til udkastet til en ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte grupper.

Mødrehjælpen mener grundlæggende, at egenbetalingen på psykologbehandling er med til at vedholde ulighed i sundhed, og derfor helt bør afskaffes – eller alternativt reduceres væsentligt.

Det er en af hovedpointerne i det høringssvar, som Mødrehjælpen har sendt til Sundheds- og Ældreministeriet den 18. december 2018.

Overordnet er Mødrehjælpen særdeles positiv over for de foreslåede ændringer, der betyder, at flere vil kunne modtage psykologbehandling for angst, og at flere unge, økonomisk mindrebemidlede vil få gavn af den vederlagsfri forsøgsordning. Dog betyder egenbetalingen for personer over 22 år på psykologbehandling via den offentlige sygesikring, at mange af Mødrehjælpens brugere ikke har mulighed for at benytte tilbuddene.

Mødrehjælpen finder det desuden yderst kritisabelt, at langt hovedparten af ofrene for partnervold ikke er dækket af ordningen, da behovet for psykologbehandling til ofre for vold i nære relationer er massivt. Mødrehjælpen opfordrer derfor Sundheds- og Ældreministeriet til at tage betragtningen om partnervold med i overvejelserne i forbindelse med fremtidige revisioner af ordningen for psykologbehandling i praksissektoren.

Hent og læs hele høringssvaret her.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om graviditet, fødsel og sundhed og Det mener Mødrehjælpen om vold i familien

Få den nyeste viden