Det mener vi

Det mener Mødrehjælpen om sociale indsatser, der virker

For at levere det bedste produkt for bruger og bidragyder er det nødvendigt at måle på effekten af den indsats, der bliver lavet.

En af Mødrehjælpens kerneværdier er, at vi skal vide, hvad der virker i det sociale arbejde. Selvom det er udfordrende at arbejde vidensbaseret i den sociale sektor, skylder vi brugerne – og de mennesker og institutioner, der betror os med midler – at en investering giver den bedst mulige hjælp til vores målgrupper.

Mødrehjælpen arbejder derfor målrettet med brug af dokumentation og måling af alle vores indsatser. Vi mener, at vi kun ved at have detaljeret viden om vores brugere og indsatser kan levere den bedst mulige indsats.

Som organisation er vi fortalere for, at der stilles krav til den sociale sektor som helhed – både offentlige og frivillige tilbud – om at arbejde vidensbaseret for at sikre kvalitet og fortsat udvikling.

Det har vi sagt om sociale indsatser, der virker

Sådan arbejder Mødrehjælpen med sociale indsatser, der virker

Mødrehjælpen modtog i 2015 SFI’s jubilæumspris for vores evidensbaserede indsats over for børn og forældre og dokumentation af effekterne. Vi måler og evaluerer vores indsatser, fordi vi grundlæggende mener, at vores brugere har krav på den bedst mulige hjælp – ved at vide, hvordan de føler sig hjulpet gennem målinger, dokumentation og evaluering, får vi svar på, om vi i den konkrete indsats hjælper bedst muligt, da vi ellers skal justere indsatsen.

Kun på den måde sikrer vi, at vi i tilstrækkelig grad lever op til vores formål med at støtte og rådgive gravide og forældre i sårbare situationer.

Læs mere om, hvordan vi måler og evaluerer vores indsatser.

Få den nyeste viden