Det mener vi

Det mener Mødrehjælpen om skilsmisse og samlivsbrud

Når forældre går fra hinanden skal der fokus på barnet, og der skal skabes en bedre sammenhæng i det familieretlige system.
Skilsmisse-og-samlivsbrud-oeget-fokus-paa-boernene-modelfoto-thomas-wass-evaldsen
Modelfoto taget af Thomas Wass Evaldsen

En skilsmisse eller et samlivsbrud er en stor omvæltning for både forældre og børn. Omvæltningen kan være så stor, at familien sendes ud i en krise. Ofte kan der opstå konflikter om fælles børn og uenighed om de mange ting, der kræver gensidige aftaler.

Det er afgørende, at familier, der står i et problematisk samlivsbrud, sikres adgang til uvildig og kvalificeret rådgivning, der kan hjælpe dem gennem krisen. Rådgivningen skal sikre fokus på det gode forældreskab, så negative følger for barnet begrænses bedst muligt.

Mødrehjælpen mener, at det vigtigste aspekt frem for alt er at sikre fokus på barnet i den svære proces, der følger efter et samlivsbrud. Dette bør være rettesnoren både for forældrene og det system, som skal hjælpe familierne.

Behov for et system med sammenhæng

Udover den rette hjælp til familierne, skal der også sikres et sammenhængende familieretligt system med høj kvalitet og differentierede indsatser. I dag ser vi desværre, at de familieretlige sager spredes ud over for mange instanser, og at der ikke er tid og ressourcer til at sikre familierne en sammenhængende og effektiv sagsbehandling.

En særlig bekymring ved det familieretlige system, når det handler om skilsmisse, er, at voldsudsatte forældre og børn ikke opspores i tilstrækkelig grad. Det er meget alvorligt, hvis systemet enten grundet manglende oplysninger eller kompetencer, ikke er i stand til at se faresignaler og dermed give rettidig hjælp til voldsudsatte.

Det har vi sagt om skilsmisse og samlivsbrud

Sådan arbejder Mødrehjælpen med skilsmisse og samlivsbrud

Samlivsbrud og problemer omkring samvær er blandt de mest hyppige henvendelsesårsager i Mødrehjælpens rådgivning. Vi har derfor stor erfaring i at rådgive forældre, der oplever de problemer, konflikter og kriser, som kan følge, når man har børn og vælger at gå fra hinanden.

I samtalen har Mødrehjælpens rådgivere fokus på barnet og på at vejlede de forældre, der kontakter os i, hvordan de bedst tilgodeser barnet i løbet af skilsmissen.

Få den nyeste viden