Det mener vi

Det mener Mødrehjælpen om vold i familien

Voldsudsatte skal sikres relevant rådgivning og behandling. Det gælder også de børn i familien, der er vidne til vold.
Vold-i-familier-voldsudsatte-skal-sikres-relevant-raadgivning-og-behandling-moedrehjaelpen
Foto: Thomas Wass Evaldsen

Vold i familien har store konsekvenser. Ofte har voldsudsatte øget stress, udpræget angst, symptomer på PTSD, koncentrationsbesvær og svært ved at knytte relationer. Dette uanset om volden er af fysisk eller psykisk karakter. Det er derfor nødvendigt, at vi som samfund hjælper voldsudsatte.

Alt for mange børn og voksne, som har været udsat for eller vidne til vold i familien, har ikke adgang til nødvendige behandlingstilbud.

Voldsudsatte skal have ret til relevant rådgivning og behandling. Krisecentre er ikke den rigtige løsning for alle voldsudsatte. Derfor skal voksne og børn i hele landet også have adgang til ambulant rådgivning og behandling med dokumenteret effekt til at bearbejde voldens psykiske konsekvenser.

Samtidig er det også relevant at sikre voldsudøvere behandling for at bryde den negative spiral.

Det har vi sagt om vold i familien

Sådan arbejder Mødrehjælpen med vold i familien

Voldsudsatte kan henvende sig i Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning Holdepunkt og få rådgivning på telefon og chat samt læse nogle af vores mange rådgivningsartikler om vold.

Derudover har vi projektet Råd til Livet, der tilbyder juridisk, økonomisk og socialfaglig rådgivning til denne målgruppe samt den specialiserede indsats Ud af Voldens Skygge, der rådgiver og behandler voldsudsatte og deres børn.

Endelig er Mødrehjælpen en del af den nationale enhed Lev Uden Vold, der med hjælp, rådgivning og viden til både ofre, udøvere og fagpersonel har til formål at mindske antallet af voldudsatte samt sikre relevant behandling til alle voldsudsatte og voldsudøvere.

Få den nyeste viden