Kontakt os

Frivillig, Tværfaglige Indsatser og Udvikling

Frivillig, Tværfaglige Indsatser og Udvikling (FTU) støtter op om den meget vigtige del af Mødrehjælpens indsats, som varetages af frivillige kræfter.

Kombinationen af en professionel og en frivillig indsats har helt fra begyndelsen af Mødrehjælpens historie været en central ingrediens i vores organisation. Den professionelle del består af en stærk tværfaglig rådgivning, mens frivillige med netværksskabende aktiviteter tilbyder en nærhed og lighed i relationen, som er uvurderlig for de brugere, vi hjælper.

Læs mere om det frivillige arbejde i Mødrehjælpen.

I Frivillig, Tværfaglige Indsatser og Udvikling støtter vi op omkring de frivilliges indsats. Det gør vi blandt andet ved at udvikle nye aktiviteter for Mødrehjælpens brugere, støtte eksisterende lokalforeninger, etablere og udvikle nye lokalforeninger og butikker samt udvikle forskelligt materiale, de frivillige kan bruge.

Du er altid velkommen til at henvende dig med spørgsmål om det frivillige arbejde i Mødrehjælpen. For generelle henvendelser kan ringe på telefon: 33 45 86 00 – og trykke 4

 • Frivilligchef Maria Norup Hertz
 • Leder af tværfaglige indsatser Ditte Marie Bruun
 • Leder af udvikling og projektstøtte Anne Sander
 • Sekretær Tine Kroeze Andersen
 • Frivilligkonsulent Lone Frøsig
 • Frivilligkonsulent (vakant)
 • Frivilligkonsulent Lone Sørensen
 • Frivilligkonsulent Jakob Knudsen
 • Udviklingskonsulent Laura Boysen
 • Udviklingskonsulent Lotte Bork Søbye
 • Udviklingskonsulent Mathilde Zimmer Schultz
 • Administrations- og kommunikationsmedarbejder Maiken Kuld Nielsen
 • Socialrådgivere

Få den nyeste viden