Nyheder

Nyt partnerskab skal give alle børn den bedste start på livet

Mødrehjælpen og Egmont Fonden indgår et femårigt partnerskab kaldet ”1000 Dage”, der skal give gravide og nybagte forældre én samlet indgang til viden, rådgivning og støtte fra graviditet til barnets tre års fødselsdag. Partnerne investerer knap 40 millioner kroner i at styrke den tidlige indsats i Danmark.

Alle børn i Danmark skal have en god start på livet. Og de første 1000 dage af et barns liv er særligt vigtige for, om barnet udvikler en grundlæggende tillid til sin omverden og får forudsætninger for at klare sig godt senere i livet.

Men mange nybagte forældre er utrygge i forældrerollen, og nogle forældre mangler de fornødne kompetencer til at skabe tryghed og stimulere deres barn. I hver ottende familie er sundhedsplejersker bekymrede for forældre-barn relationen i barnets første leveår, fordi forældrene eksempelvis ikke forstår og opfanger barnets behov og signaler. Og forskere vurderer, at omkring 30 procent af danske børn har et utrygt eller desorganiseret tilknytningsmønster i forhold til voksne. Disse familier har brug for rådgivning og hjælp i forhold til at skabe en tryg relation og stimulering af barnet.

Småbørnsløftet

Derfor vil Egmont Fonden og Mødrehjælpen igennem et nyt femårigt partnerskab give alle gravide og nybagte forældre én samlet indgang til med råd og vejledninger til, hvordan man kan skabe de bedste betingelser for deres barns første 1.000 dage. Det sker gennem et digitalt læringsunivers, der bliver tilgængeligt og nyttigt for alle gravide og småbørnsforældre i Danmark, mens der vil være særlige tilbud til sårbare gravide og småbørnsforældre.

Der tilbydes fx læringsforløb suppleret med chat- og telefonrådgivning for de forældre, som har brug for yderligere støtte. Familier i særligt sårbare situationer guides videre til lokale, frivillige indsatser samt gruppeforløb og specialiseret rådgivning

”De første 1000 dage i et barns liv er afgørende for, at barnet får en god start på livet. Partnerskabet med Mødrehjælpen er en historisk stor og nyskabende civilsamfundsindsats på småbørnsområdet, som vi forventer, kan gøre en positiv forskel for alle børn – og ikke mindst de udsatte,” siger Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden og medinitiativtager til Småbørnsløftet.

Med partnerskabet ønsker Egmont Fonden og Mødrehjælpen at bidrage til Småbørnsløftets mål om, at de første 1000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

”Gravide og nybagte forældre i Danmark har brug for langt bedre hjælp og støtte, end de får i dag, for det forringer børns livschancer betydeligt, hvis de ikke får en god start på livet,” siger Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen og medinitiativtager til Småbørnsløftet. Hun tilføjer:

”Vi ved fra vores rådgivning i Mødrehjælpen, at det i særlig grad gælder sårbare forældre – og det skal vi altså have lavet om på. Sammen med Egmont Fonden vil Mødrehjælpen give småbørnsområdet et løft og give endnu flere småbørn og deres forældre mulighed for at komme godt fra start.”

1000dage.dk *

Mange nye forældre er usikre i forældrerollen og oplever, at de ikke får den støtte, de har behov for. Der mangler kvalificeret og lettilgængelig viden til forældrene om, hvordan de stimulerer deres barns udvikling i de første leveår. Og det kan være svært at nå de forældre, der har særligt behov for hjælp og støtte. I sidste ende kan det gå ud over børnenes trivsel og udvikling.

Derfor er kernen i partnerskabet ”1000 Dage” et digitalt univers rettet mod alle gravide og nybagte forældre, hvor man igennem et interaktivt læringsforløb vil kunne komme i kontakt med mere sårbare familier og tilbyde ekstra støtte ansigt til ansigt.

På 1000dage.dk vil forældre få adgang til et interaktivt læringsforløb, som fra graviditeten og indtil barnets treårs fødselsdag skal styrke forældrene i deres forældrerolle. Undervejs svarer forældrene på spørgsmål om både deres og barnets trivsel, hvilket vil gøre det muligt at tilbyde ekstra støtte til de mest sårbare familier. Støtten kan bestå i professionel rådgivning, tilbud om at deltage i aktiviteter som babysvømning samt gratis babypakker med indhold skræddersyet til barnets alder, der kan inspirere og hjælpe forældre til, hvordan de stimulerer deres barns udvikling og skaber tryghed for det.

Egmont Fonden og Mødrehjælpens samarbejde går 75 år tilbage, og med det nye femårige partnerskab rækkes ud til alle gravide og småbørnsforældre i Danmark. Med partnerskabet investerer Egmont Fonden knap 34 mio. kroner og Mødrehjælpen knap 6 millioner kroner i den tidlige indsats.

Hjemmesiden 1000dage.dk forventes at gå i luften i starten af 2020, og det nye digitale univers bliver udviklet i en proces med inddragelse af gravide, børnefamilier, fagprofessionelle og forskere.

Hjemmesiden er efterfølgende blevet lanceret under navnet engodstart.dk

Fakta:

  • Hvert år fødes ca. 60.000 børn i Danmark.
  • I hver ottende familie har sundhedsplejersker bekymringer i forhold til forældre-barn relationen i barnets første leveår ifølge ”Sundhedsplejerskers bemærkninger til forældre-barn relationen”, Databasen Børns Sundhed.
  • Omkring 30 procent af danske børn har et utrygt eller desorganiseret tilknytningsmønster i forhold til voksne. Undersøgelser viser, at det udgør en risiko for udviklingen af psykiske lidelser senere hen. Kilde: Mette Wæver ”Tilknytningsvanskeligheder og udsathed i spæd- og småbørnsalderen”.
  • 94 procent af alle gravide bruger internettet til at supplere den information, de får fra sundhedsprofessionelle, men viden på nettet kan være mangelfuld og af svingende i kvalitet.

Læs mere:

Hent faktaark om 1000 dage.

Småbørnsløftet: www.småbørnsløftet.dk
Mødrehjælpen: www.moedrehjaelpen.dk
Egmont Fonden: www.egmontfonden.dk

Få den nyeste viden