Nyheder

4 ud af 10 får ikke hjælp ved efterfødselsreaktioner

Ny analyse fra Mødrehjælpen viser, at mange forældre i Danmark ikke oplever at få den nødvendige hjælp ved efterfødselsreaktioner og traumatiske fødsler.
Fødselsdepression

Pressemeddelelse den 1. november 2021

Hukommelsestab, traumer, efterfødselstvangstanker og depression er nogle af de symptomer, forældre kan opleve efter fødslen. Mere end halvdelen af alle nybagte forældre har behov for hjælp til at bearbejde reaktioner efter fødslen. Og hvert år rammes 10.000 forældre af en egentlig fødselsdepression i Danmark.

Men en ny analyse fra Mødrehjælpen foretaget af Megafon viser, at 43% oplever, at de ikke får tilstrækkelig hjælp ved psykiske efterfødselsreaktioner, og 31% ikke får tilstrækkelig hjælp ved traumatiske fødsler af det offentlige sundhedstilbud. Samtidig får næsten hver tredje utilfredsstillende ammehjælp. Det rammer især enlige forældre, unge forældre, og forældre, som ikke har råd til at købe privat hjælp.

Politikernes ansvar at sikre, at nybagte forældre får tilstrækkelig hjælp efter fødslen

Mødrehjælpens direktør Ninna Thomsen peger på, at det er politikernes ansvar at sørge for, at der er gratis tilbud om hjælp efter fødslen til alle – og at der er nok sundhedsplejersker og jordemødre. Hun siger:

”Vi står med et overset samfundsproblem, når så mange forældre i Danmark ikke får den nødvendige hjælp via de offentlige tilbud, når de får en efterfødselsreaktion, eller når de skal bearbejde en traumatisk fødsel. Det er simpelthen ikke godt nok i et land som Danmark. Alle familier skal – uanset hvor i landet de bor, og hvilken baggrund de har – have adgang til den hjælp, de har brug for, så både nybagte forældre og nyfødte børn får en tryg og god start”.

”Regeringen og flere af Folketingets partier har gang på gang sagt, at de fødendes rettigheder og nybagte forældre og børn er højt på dagsordenen og skal og vil blive prioriteret. Det håber jeg ikke, de glemmer – hverken i finansloven, i det kommende sundhedsudspil eller i forbindelse med borgerforslaget om rettigheder til fødende og gravide, som snart skal forhandles på plads på Christiansborg.”

”Samtidig er der snart Kommunal- og Regionalvalg – og jeg håber virkelig, at vi i hele landet får valgt politikere ind, der vil tage problemerne alvorligt. De dygtige kommunale sundhedsplejersker spiller en nøglerolle, når det gælder hjælp til efterfødselsreaktioner, screening af fødselsdepressioner og hjælp til amning. Derfor bør det være en bunden politisk opgave at prioritere, at nybagte forældre får den rette hjælp og støtte,” lyder reaktionen fra Mødrehjælpens direktør Ninna Thomsen.

Analysen viser blandt andet, at:

  • 43 % af de forældre, som har haft behov for hjælp til at bearbejde en psykisk efterfødselsreaktion, oplever, at de ikke har fået tilstrækkelig hjælp fra det offentlige. For enlige forældre gælder det 55%
  • 31 % af de forældre, som ikke har en decideret efterfødselsreaktion, men har haft behov for at bearbejde fødselsoplevelsen (fx gennem en efterfødselssamtale), oplever, at de ikke har fået tilstrækkelig hjælp fra det offentlige. For enlige forældre gælder det 50 %
  • 27 % oplever ikke at have fået tilstrækkelig ammehjælp fra det offentlige umiddelbart efter fødslen. Og 29 % har ikke fået tilstrækkelig hjælp til at fastholde amning.

Om analysen

2.788 forældre med børn i alderen 0-3 år har i februar svaret på et spørgeskema udsendt af Megafon på vegne af Mødrehjælpen. Analysen er baseret på en repræsentativ stikprøve fra CPR-registeret. Analysen er en del af Mødrehjælpens og Egmont Fondens partnerskab ‘1000 Dage’. Partnerskabet skal sikre, at alle børn lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Analysen kan læses her.

Du kan finde alle udgivelser af MødrehjælpenTema her.

Få den nyeste viden