Nyheder

Mødrehjælpen med åbent brev til sundhedsordførere

Mødrehjælpen har sammen med Jordemoderforeningen og Forældre og Fødsel sendt et åbent brev til partiernes sundhedsordførere, som i disse dage forhandler om et løft af fødselsområdet. Læs brevet herunder.

Kære sundhedsordfører og medlem af forhandlingsdelegationen

Vi skriver til dig, fordi vi ved, at der i forbindelse med den aktuelle finanslov forhandles om et løft af fødselsområdet. Det glæder vi os over. Det sidste år har budt på den ene voldsomme historie efter den anden – om travle fødegange, alt for tidlige hjemsendelser, sårbare forældre, der er blevet ladt i stikken, og jordemødre, der i afmagt flygter fra deres fag. Vi står med andre ord med en regulær fødselskrise.

Titusindvis har skrevet under på, at der er brug for rettigheder både før, under og efter fødslen. Tusindvis har delt personlige beretninger. Et af kun fem borgerforslag nogensinde er blevet stemt igennem af et meget bredt flertal i Folketinget, og sundhedsministeren har lovet et ’paradigmeskift’. Det er derfor positivt, at hele fødselsområdet – forstået som tiden før, under og efter en fødsel – er en del af dette års finanslovsforhandlinger, så Folketinget nu kan levere de rettigheder, som befolkningen er blevet stillet i udsigt.

I den forhandling vil vi – på vegne af fagfolk og brugerorganisationer – appellere til, at I finder kloge og solide løsninger, der løser de reelle problemer, der er peget på. Frem for at fokusere på løsrevne og kommunikerbare løsninger opfordrer vi til et mærkbart og sammenhængende løft. Et løft, der sikrer kontinuitet og kvalitet i tilbuddet og styrker den forebyggende og sundhedsfremmende indsats under graviditet og fødsel med udgangspunkt i den fødende og familiens behov. Et reelt løft indebærer som minimum:

  • En solid forberedelse til fødsel, herunder ret til fødsels- og familieforberedelse i små hold for alle, skaber grundlag for fødslen, forældreskab og familiedannelse. Hvis familien føler sig klar til at mestre forløbet, styrker det fødselsoplevelsen og er en investering i fremtiden, da færre genindlægges med ammeproblemer, færre skal behandles for uopdagede efterfødselsreaktioner, og der er færre uplanlagte kontakter til sundhedsvæsenet på grund af utryghed.
  • Kontinuitet i fødselsforløbet i form af grundnormering, der sikrer ret til en jordemoder til alle fødende. Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger bør en kvinde i aktiv fødsel have en jordemoder kontinuerligt til stede under og i de første timer efter fødslen. Desværre bliver alt for mange holdt hen for længe, før de får en jordemoder og en fødestue, sendes i taxa mellem fødesteder og efterlades for hurtigt efter fødslen pga. travlhed. Det øger risikoen for fejl. En grundnormering giver tryghed og kontinuitet, når samme jordemoder tager imod familien, føder med dem og runder fødslen af. Der skal være tid til observation af mor og barn efter fødslen, tid til at informere forældrene forud for hjemsendelse og tid til en efterfødselssamtale. Kontinuitet har sundhedsmæssige effekter i form af flere ukomplicerede fødsler, mindre behov for smertelindring og nedsætter risikoen for indgreb.
  • Stop for automatiske hjemsendelser og indfør ret til hjemmebesøg ved tidlig udskrivning. Det skal være slut med lynfødsler og utrygge hjemsendelser. På fødegangen skal der tages udgangspunkt i den enkeltes behov. For nogle er det en god løsning at blive på fødegangen et par dage. For andre er det rigtige at komme tidligt hjem med mulighed for et eller flere opfølgende hjemmebesøg frem til første besøg af sundhedsplejersken, kombineret med adgang til 24-timers online og telefonisk rådgivning. Med andre ord opfordrer vi til kvalitet og fleksibilitet frem for en dyr og rigid ’one-model-fits-all’ løsning i form af ret til to dages indlæggelse, der ikke løser de grundlæggende problemer.
  • Bedre ammerådgivning. Alt for mange efterlades alene med amningen og må give op undervejs. Det kan forebygges ved bedre hjælp på tværs af landet, så vi kan sikre, at flere nybagte møde kommer godt i gang med amningen.
  • Screening og gratis behandling til alle forældre med fødselsdepression. Mange nybagte forældre – både mødre og fædre – udvikler en fødselsdepression. Desværre viser undersøgelser, at landets kommuner er både for dårlige til at opspore og behandle. Det skal der i en samlet pakke gøres noget ved. Et løft af fødselsområdet fordrer et løft, der også går ud til de mest sårbare familier.

Vi ser frem til, at I når et stærkt resultat. Det skylder vi de næste generationer. Det skylder vi de nye familier. Det skylder vi jordemødrene på regionernes sygehuse og sundhedsplejerskerne i landets kommuner.

Bedste hilsner

Ninna Thomsen, Mødrehjælpen

Lis Munk, Jordemoderforeningen

Mie Ryborg-Larsen, Forældre og Fødsel

Få den nyeste viden