Nyheder

Akut behov for hjælp til voldsudsatte børn

Ny undersøgelse fra Mødrehjælpen viser, at coronakrisen har forværret situationen i hjem med vold, og at børnene er særligt hårdt ramt. Mødrehjælpen opfordrer til hurtig hjælp til voldsudsatte børnefamilier.

Coronakrisen har forværret, forstærket og eskaleret situationen i mange hjem med vold. Også for børn i skilsmissefamilier har krisen og nedlukningen øget konflikterne. Det viser en ny undersøgelse blandt Mødrehjælpens rådgivere og behandlere. Undersøgelsen belyser konsekvenserne af coronakrisens nedlukninger og restriktioner for børn, der lever i hjem med højkonflikt og vold – både i brudte familier og i familier, hvor forældrene stadig bor sammen.

Volden eskalerer og får nye udtryksformer, og uklare retningslinjer øger konflikterne. De frirum, børnene almindeligvis har i daginstitutioner og skoler, forsvinder. Dermed glider voldsudsatte børn oftere under radaren, fordi lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle er mindre sammen med børnene.

Undersøgelsen viser at:

  • Nedlukningen og de restriktioner der er indført, har forstærket og forværret mange af de udfordringer, der i forvejen er i hjem med vold.
  • Anbefalinger til fortolkning stiller urealistiske og urimelige krav til samarbejdet i skilsmissefamilier, hvor dialogen i forvejen er brudt sammen.
  • Restriktionerne bliver et nyt manipulations- og styringsredskab, der forstærker blandt andet den psykiske vold.
  • De pusterum og hjælpemuligheder, der normalt er for voldsudsatte familier, er i vid udstrækning forsvundet eller blevet begrænset – også i den periode hvor den totale nedlukning var ophævet. Særligt børnene rammes af manglen på støtte.

Trine Schaldemose, vicedirektør i Mødrehjælpen, siger:

”Vi ser en stor gruppe børn, der efterladt i hjem, hvor hverken de eller forældrene får tilstrækkelig hjælp. Jeg er stærkt bekymret for, at man fra skolernes side ikke har overskud og fokus på disse børn. Det er systemsvigt, der efter al sandsynlighed giver børnene alvorlige og livsvarige traumer”.

Under den første nedlukning i foråret styrtdykkede antallet af underretninger, samtidig med at antallet af anmeldte husspektakler steg. Som undersøgelsen viser, er situationen i hjemmene fortsat stærkt bekymrende, og med den fortsatte nedlukning er der et akut behov for at hjælpe disse børn bedst muligt.

Mødrehjælpen har derfor 5 anbefalinger til politikerne.

Mødrehjælpen har 5 anbefalinger til politikerne

  • Fasthold åbne daginstitutioner

For de børn der lever i hjem, hvor der er vold, kan en yderligere nedlukning have fatale konsekvenser. Giv institutionerne flere midler til rengøring og personale, og sæt personalet forrest i køen til vaccination, så daginstitutionerne kan blive ved med at holde åbent.

  • Stil skærpede krav om underretninger til lærere og pædagoger

Der er behov for skærpede krav om underretninger til lærere og pædagoger. Lærere og pædagoger skal aktivt opsøge familier, hvor der kan være en bekymring, og hvor børn ikke møder op fx i daginstitution eller skole/virtuel undervisning.

  • Lav klare retningslinjer omkring samvær i skilsmissefamilier

Der bør sikres klare retningslinjer omkring samvær i skilsmissefamilier fra Familieretshuset på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndigheder. De nuværende anbefalinger lægger op til løsninger fundet i dialog mellem forældrene og giver i for høj grad anledning til fortolkning. De bidrager derfor unødigt til at optrappe konflikter i familier, hvor dialogen på forhånd er brudt sammen.

  • Øg mulighederne for ambulant rådgivning og behandling til voldsudsatte familier

Mulighederne for ambulant rådgivning og behandling til voldsudsatte familier bør øges på samme vis, som der etableres nødpladser på krisecentre.

  • Prioriter målrettet kommunikation til børn

Børn og unge lytter med, når politikere og sundhedsmyndigheder på pressemøder, i radioindslag og på hjemmesider kommunikerer om risici, retningslinjer, restriktioner og anbefalinger til, hvordan vi skal leve livet i et samfund med corona som følgesvend. Mange af de informationer, børnene her får, øger den angst og de traumer, de bærer rundt på, ligesom de ved uklare retningslinjer sættes i klemme mellem forældrene. Derfor er den vigtigste anbefaling, at politikere og sundhedsmyndigheder i deres kommunikation husker, at børnene lytter med, og at målrettet kommunikation til børnene derfor er vigtig.

Undersøgelsen er en del af Mødrehjælpens og Ole Kirks fondens partnerskab ”Stop vold mod børn”, der skal sikre, at børnene hurtigt opspores og får den rette hjælp.

Kontakt for yderligere info:

Presseansvarlig Mathilde Torp Carlsen, tlf. 3145 4858, e-mail mtc@moedrehjaelpen.dk.

Få den nyeste viden