Nyheder

Børnene Først: Folketinget har afværget en katastrofe for udsatte børn

En bombastisk statsminister varslede i sin nytårstale i 2020, at langt flere børn skulle anbringes, og at forældrene skulle behandles langt hårdere. Mødrehjælpen har fra starten kritiseret det børne- og forældrefjendske udspil for at skade mere, end det ville gavne. For selvom forældrene er en del af problemet, så er de også altid en del af løsningen.

Pressemeddelelse den 11. maj 2021

Et enigt Folketing har netop indgået en aftale om regeringens Børnene Først-udspil. I Mødrehjælpen roser direktør Ninna Thomsen aftalen for det stærke fokus på børnenes rettigheder og bedre styr på kommunernes sagsbehandling af de mange alvorlige sager om svigt, overgreb og mistrivsel.

Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen, udtaler:

”Det er en tyk, rød tråd i aftalen, at børns rettigheder nu skal spille en hovedrolle på anbringelsesområdet og i det vigtige forebyggende arbejde. Samtidig har regeringen flyttet sig og lyttet til Mødrehjælpen og mange andre organisationer: Der er massivt fokus på at få støttet forældrene, så hele familien får hjælp. Og vi ved fra både forskningen og fra de udsatte børn selv, at det har en kæmpe betydning for børnene trivsel.”

Forældrene er en del af problemet, men også en del af løsningen

Ninna Thomsen er især glad for, at man har lyttet til de mange anbragte børn selv:

”Regeringen var i sit første udspil meget opsat på at vise handlekraft, og så den forebyggende indsats som blødsøden og imod børnenes tarv. Men det ville være en katastrofe for de udsatte børn, hvis man blot anbragte børnene og efterlod familierne uden hjælp. Derfor er jeg meget tilfreds med at se, at aftalen rækker hånden ud til sårbare familier med en meget bred vifte af støttetilbud.”

Det er bl.a. familiehuse og forældrehandleplaner, der nu sættes i gang i kraft af aftalen, som Mødrehjælpen ser et stort potentiale i. Mødrehjælpen har allerede i over 10 år drevet familiehuse i samarbejde med kommuner over hele landet. Det tætte samarbejde mellem Mødrehjælpens professionelle rådgivning og de kommunale myndigheder er et trygt og stærk tilbud til sårbare familier, som har brug for hjælp – og ofte uden for det kommunale myndighedsrum.

LÆS OGSÅ: Familiens Hus

Bortadoption af ufødte børn kræver langt bedre styr på sagsbehandlingen og støtte til forældrene

Når et barn bliver bortadopterer før fødslen, er der tale om en af de mest alvorlige og indgribende beslutninger, en myndighed kan træffe. I disse sager er det ekstremt vigtigt, at beslutningerne træffes på et fuldstændigt sikkert grundlag, og at muligheder for forebyggelse og eventuelle støtteforanstaltninger til forældrene er undersøgt til bunds.

Mødrehjælpen bakker op om muligheden for denne type bortadoptioner, men vi lægger vægt på, at de planlægges i god tid, så spædbørn ikke rives ud af armene på forældrene. Vi ønsker desuden, at der sker en tæt opfølgning på virkningen af adoptionerne på børn og forældre samt en løbende evaluering af myndighedernes brug af bortadoption før fødslen.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om børnefamiliepolitik

Få den nyeste viden