Nyheder

Coronakrisen kan få langvarige følger for socialt udsatte børn

Debatindlæg af Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden, og Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen. Bragt på Altinget.dk den 1. maj 2020.
1000dage-partnerskab-moedrehjaelpen

Det er småt med positive nyheder i denne corona-krisetid. Men én af dem er nyheden om, at Folketingets partier nu vil etablere en række stærke partnerskaber, hvor civilsamfundsorganisationer går sammen om at tage hånd om bl.a. udsatte børn. Ikke bare nu og her, men også for at afbøde de langsigtede konsekvenser af coronakrisen for de allermest sårbare småbørnsfamilier.

Det er en fremragende idé. Egmont Fonden og Mødrehjælpen har gode erfaringer med partnerskaber på tværs af civilsamfund og fondsverdenen. Vores partnerskab om barnets første 1.000 dage er blot ét eksempel på, hvordan en fond og en civilsamfundsorganisation i fællesskab kan skabe nye innovative løsninger til gavn for udsatte småbørn og deres forældre. Derfor håber vi, at flere partnerskaber vil se dagens lys i takt med den gradvise genåbning af Danmark. For tiden kalder på, at alle bidrager og spiller konstruktivt ind, så vi i fællesskab får slået ring om udsatte børn og familier. Netop det har coronakrisen forstærket behovet for.

Mødrehjælpens Akutlinje, der blev oprettet kort efter nedlukningen i midten af marts, rådgiver småbørnsfamilier, der i forvejen var hårdt presset på overskud og ressourcer. Familier, hvor mistrivsel, angst, depression og stram økonomi trækker fokus væk fra børnene. Det er familier, som om nogen har gavn af velfærdssamfundets udviklende og støttende aktiviteter i dagtilbud, skoler, idrætsliv og frivillige organisationer.

Kan vi håbe på, at tingene normaliserer sig for de mindste børn i disse familier, nu hvor Danmark gradvist åbnes igen? At børnene indhenter den sproglige udvikling, de emotionelle færdigheder og de sociale kompetencer, som dagtilbud er med til at støtte op om?

Meget tyder desværre på, at det ikke er tilfældet.

Erfaringerne fra Mødrehjælpens Akutlinje og flere andre rådgivningstilbud peger allerede nu på, at småbørnsfamilier i krise er mere end dobbelt ramt af nedlukningen. I Mødrehjælpens særlige ungeindsatser ser vi unge, særligt sårbare forældre, som isolerer sig, fordi deres angst for fx sygdom eskalerer i disse dage. Og små børn, der mistrives, fordi forældrene ikke har overskud til dem, og fordi børnene mangler den sædvanlige kontakt med andre trygge voksne. Vores rådgivere hjælper unge mødre, der står alene med passive, apatiske og underernærede spædbørn, fordi sundhedsplejen ikke har mulighed for den sædvanlige tætte kontakt. Samtidig kæmper forældrene med at få økonomien til at hænge sammen. Maden og bleerne, børnene plejer at få i dagtilbuddet, har forældrene ikke råd til at købe. Disse familier går i denne tid let under radaren, og derfor har de brug for, at vi rækker ud til dem – for de kan eller tør ikke selv gøre det.

Det er stærkt bekymrende. Og vi bør som samfund have et særligt fokus på de helt små børn, som ikke selv kan råbe højt og blive hørt. For vi ved, at selv under normale omstændigheder er de første 1.000 dage af et barns liv særligt vigtige for dets udvikling og læring – både emotionelt, socialt og fagligt.

Forskningen på området er ganske klar. Den amerikanske Nobelprisvinder, økonomen James Heckman, har lavet beregninger, der viser, at det i høj grad kan betale sig at investere i de helt små børns udvikling. Venter vi til børnene kommer i skole, er det nærmest for sent at genoprette en socialt skæv livsbane.

Det er baggrunden for Egmont Fonden og Mødrehjælpens partnerskab, som vi kalder ’1000 Dage’. Sammen lancerer vi til efteråret en online portal for alle gravide og nybagte forældre med råd og vejledninger til, hvordan man kan skabe de bedste betingelser for de mindste børns trivsel og udvikling i dets første 1.000 dage.

Som led i partnerskabet har vi skruet op for Mødrehjælpens chat- og telefonrådgivning. Vi uddeler pakker med babyudstyr i vores lokalforeninger, vi inspirerer til fælles aktiviteter i hjemmene, fx med digital højtlæsning og musikoplevelser mellem børn og forældre, og vi styrker de lokale aktiviteter for småbørnsforældrene, fx ved at give forældrene mulighed for at mødes i vores digitale familienetværk, for at bekæmpe tvivl om forælderrollen. Vi vil række ud efter kommunale og regionale kræfter for at komme så tæt på børnene som muligt: Vores partnerskab skal støtte op om det vigtige arbejde, sundhedsplejersker, jordemødre, praktiserende læger, socialrådgivere, pædagoger og mange andre udfører hver dag – også i genåbningens kommende faser.

Selv i et veludviklet velfærdssamfund som det danske, er uligheden i børns livschancer tydelig, fra de er helt små – og coronakrisen forstærker formentligt denne forskel endnu mere.

Derfor er den udfordring, vi står over for, større end blot at få lukket op igen, og derfor er vi nødt til at sigte højere, end blot at vende tilbage til den normalitet, vi forlod i marts 2020.

Partnerskaber mellem offentlige myndigheder, sociale organisationer, private fonde, foreningslivet og virksomheder, er et afgørende vigtigt svar på den udfordring.

Læs mere om partnerskabet 1000 Dage her

Få den nyeste viden