Nyheder

Mødrehjælpen dedikerer Mors Dag til voldsramte mødre

På søndag d. 12. maj er det Mors Dag. I den forbindelse ønsker Mødrehjælpen at sætte fokus på de godt 29.000 kvinder, der hvert år udsættes for partnervold. Mange af disse kvinder har børn.

Pressemeddelelse, udgivet: 03.05.13.

Det er vigtigt, at vi får hjulpet disse mødre, så hverdagen for mor og børn igen kan blive tryg og god. For i Mødrehjælpen ser vi desværre ofte, at forældreevnen nedsættes betydeligt som følge af volden, fortæller Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

Den nedsatte forældreevne kan blandt andet bevirke at børnene udsættes for alvorligt omsorgssvigt.

– Det er afgørende for familiens videre liv, at volden bliver bearbejdet i samråd med fagpersoner, der forstår den voldsudsattes situation. I Mødrehjælpen er vores socialrådgivere, pædagoger og psykologer specialiseret i voldsproblematikker, så både mor og børn får en helhedsorienteret rådgivning og behandling, der hjælper dem ud af voldens skygge, fortæller Mads Roke Clausen.

Størstedelen af Mødrehjælpens tilbud til voldsramte mødre og deres børn er privat finansieret, så hvert et bidrag gør en forskel.

– Jeg håber, at der er en masse familier rundt omkring i Danmark, der vil gøre det til en del af deres Mors Dags tradition at støtte Mødrehjælpens arbejde. I år har vi valgt, at donationerne givet i forbindelse med Mors Dag skal gå til vores vigtige rådgivende indsats for de voldsramte kvinder og deres børn, fortæller Mads Roke Clausen.

SÅDAN KAN DU HJÆLPE DE VOLDSRAMTE KVINDER UD AF VOLDENS SKYGGE

– Send en sms med teksten MOR til 1231 og støt med 50 kr. eller giv et bidrag her.

Få den nyeste viden