Nyheder

Er du okay?

Mødrehjælpen sætter fokus på psykisk vold mod børn i en ny, meget målrettet kampagne.

Et kyndigt ekspertpanel

Her i efteråret 2021 kører Mødrehjælpen en kampagne, som sætter fokus på psykisk vold mod børn. Den er målrettet børnene – både dem, der er udsat for vold, og dem, som har en ven, der er.

Kampagnen er udarbejdet i tæt samarbejde med nogen, som kender alt til problemet: Et ekspertpanel af voldsudsatte børn, der har været gennem et behandlingsforløb hos Mødrehjælpen.

Et tabu, vi må gøre op med

Forskningen viser, at børn holder det for sig selv, når de er udsat for psykisk vold derhjemme. Ofte ved de ikke, at der faktisk er tale om vold, og mange børn tænker, at det er deres egen skyld. Hvis de fortæller om det, er det som regel kun til en enkelt ven. Og det ansvar er alt for stort at bære for et barn.

Vi giver børnene ordet

Mødrehjælpens kampagne er baseret på erfaringerne fra børn, der har oplevet psykisk vold. De har været bange for at komme hjem efter skole; de har følt sig forkerte og i klemme; de har været misundelige på de venner, der har et trygt hjem.

 Besøg erduokay.dk her

Fakta om kampagnen

  • Hvad gør I?
  • Hvad er psykisk vold?
  • Hvor udbredt er det?
  • Hvem samarbejder I med?
  • Hvilke elementer indgår?

Mange har brug for hjælp

  • Mødrehjælpen har en vigtig politisk stemme, og vi var med til at gøre psykisk vold ulovlig i 2019. Men lov eller ej: Hvert år er der stadig ca. 33.000 børn, der er vidne til vold i hjemmet.
  • I 2020 støttede Mødrehjælpen 237 voldsudsatte kvinder og 246 børn i projektet Ud af Voldens Skygge.
  • Ifølge Justitsministeriet angav over 100.000 voksne danskere, at de var udsat for psykisk vold i 2020.

“Jeg har altid, siden jeg var lille, vidst, at det var forkert, det der foregik. Hvor meget de skændtes og de ting, han har gjort ved mig og min søster. Og så: Hvad man så på film og sådan noget – hvis man sammenlignede med det, kunne jeg bare se, at det var helt forkert hjemme hos os.”
Barn på 14 år

”Det værste var, at far nægtede, at han havde slået mor, selvom jeg stod lige ved siden af og så på. Men alligevel blev jeg i tvivl, om det var mig, som tog fejl.”
Barn på 8 år

”Far kunne blive så vred, at han råbte og slog mor. Bagefter gav han sig til at græde, og så skulle vi trøste ham. Jeg var tit bange for, at han ville begå selvmord, for han sagde altid, at han ikke havde noget at leve for, hvis vi flyttede væk.”
Barn på 14 år