Nyheder

Få nu lavet et nyt og simpelt system til kontanthjælp

Af Ninna Thomsen, direktør Mødrehjælpen, og Benedikte Kiær, medlem af Ydelseskommissionen og borgmester i Helsingør Kommune

Bragt i Politiken den 4. maj 2022

Ydelseskommissionen blev nedsat af regeringen i december 2019. Kommissionen opgave var at komme med udgiftsneutrale anbefalinger til et mere enkelt ydelsessystem. Kommissionen afleverede anbefalingerne maj sidste år – og siden da har der været helt, helt stille. Børn med forældre på kontanthjælp venter stadig på forbedringer. Det samme gør de mange borgere, der på daglig basis farer vild i junglen af regler og krav.

Lige muligheder for alle børn og et opgør med regeljunglen lyder ellers til at være regeringens helt store ambition. Det burde derfor være ligefor, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard samler Folketingets partier og indgår en bred aftale. Der er brug for ro på området. For børnenes skyld. Opgaven er klar. Det samme er kommissionens anbefalinger, der fik ros fra stort set alle aktører på beskæftigelsesområdet fra kommuner, til fagforeninger og NGO’ere.

Det store spørgsmål er, om Folketingets partier reelt er interesseret i at løse problemerne. For det virker mere som om, at nogle partier på forkant opstiller krav, der besværliggør en bred aftale. Vi efterlyser, at der bliver taget ansvar.

Det er uden for diskussion, at det er bedst for den enkelte og for samfundet, hvis så mange som muligt er en del af arbejdsmarkedet. Job og uddannelse giver dig muligheder i livet. På arbejdspladsen er du en del af et af Danmarks stærkeste fællesskaber. Samtidig bidrager du til samfundets vækst og udvikling. Endelig gavner det dine børn, at du har et arbejde. Børn med forældre i arbejde trives nemlig langt bedre end børn med forældre på kontanthjælp.

Men i et moderne velfærdssamfund vil der altid være brug for et socialt sikkerhedsnet, som sikrer dig en indkomst, hvis du bliver arbejdsløs eller syg. Vi kan alle være uheldige at blive afskediget. Eller vi kan pludselig stå i et sygdomsforløb, der gør os ukampdygtige. Her er kontanthjælpssystemet og dagpengesystemet virksomt på den korte og mellemlange bane.

Men langvarig parkering på kontanthjælp er på ingen måde den rigtige løsning. Som menneske har du brug for afklaring omkring din livssituation. Fejlslagne indsatser fører til mistrivsel for både børn og forældre. Og det kan vi ikke være bekendt.

Over årene har vi desværre skabt et system, der ikke virker. Skiftende regeringer har lavet nye regler, procedurer og lappeløsninger. Resultatet er et gumpetungt system uden tilstrækkelige incitamenter, som nedbryder fremfor at opbygge. De største tabere er børnene.

Vi opfordrer til, at ministeren udvikler en langt mere helhedsorienteret tilgang til de personer, der står i meget komplekse situationer. Det gælder fx den mor, der udover arbejdsløshed også kæmper med psykisk mistrivsel.

Det er oplagt at trække på eksisterende erfaringer. For over 10 år siden etablerede vi – Mødrehjælpen og daværende socialminister Benedikte Kiær – sammen med samt Esbjerg og Høje Taastrup kommune Familiens Hus. Tilbuddet er målrettet unge sårbare familier og kobler beskæftigelsesvejledning med sundheds- og socialfaglig rådgivning. Her ser vi, hvordan de vokser som forældre og får troen på, at de kan komme i uddannelse eller job. Graviditeten og det nye forældreskab er blevet et vindue for forandring.

I Helsingør Kommune er der også gode erfaringer med håndholdte indsatser med indvandrerkvinder, som får samtaler, kendskab til det danske samfund og sprogundervisning. Indsatsen viser, at det kan lade sig gøre at få ikke-vestlige kvinder i beskæftigelse, selvom de har været på offentlig forsørgelse i op til 20 år. Det nytter at tro på mennesker. Men vi har brug for større gevinst ved selv få timers arbejde.

Vi har en klar appel til landets politikere. For det første skal I lande en aftale. Anbefalingerne fra kommissionen giver jer en vej ud af papirtigerens gab og konkrete forslag til, hvordan børnene i de fattigste familier igen får adgang til fællesskaberne.

For det andet bør I lande et bredt forlig, der kan vise sig bæredygtigt på den anden side af et valg. Det skylder I de mennesker, der er på kontanthjælp. Det skylder I børnene. Og det skylder I de medarbejdere, der forvalter systemet.

For det tredje bør I tænke på det hele menneske. Ydelser og økonomiske incitamenter kan ikke stå alene. Vi er nødt til også at løse de sociale og sundhedsmæssige problemer.

Kære Christiansborg. Bolden har ligget hos jer længe. Det er på tide, at I spiller den og lander en aftale, der sikrer bæredygtige børneliv for landets mest udsatte familier.

Få den nyeste viden