Nyheder

Faktatjek: Nej, man kan ikke få 23.400 kr. i kontanthjælp

Efter Ydelseskommissionen kom med sine anbefalinger til et nyt kontanthjælpssystem, har debatten raset. Ikke mindst efter artiklen ”En enlig mor på kontanthjælp med tre børn vil med nye regler få 23.400 kroner udbetalt om måneden: »Det kan ikke rigtig betale sig at tage et job«”. Det stemmer dog ikke med den virkelighed, Mødrehjælpen oplever.

Nyhed den 9. juni 2021

Artiklen om de mange penge til den enlige mor har fået knap 8.000 kommentarer på godt en uge på Berlingskes Facebook-side, og debatten er også vandret videre til andre medier som f.eks. Ekstra Bladet. Også på Mødrehjælpens sociale medier diskuteres der flittigt.

Desværre går fakta og proportioner nemt tabt i en følelsesladet debat. Og i komplicerede spørgsmål som ydelsessystemets indretning, gør det ikke noget godt for debatten, hvis man kun læser avisernes overskrifter.

I kommentarerne til Berlingskes artikel kan man se, at mange sammenligner de 23.400 kr. med deres egne lønsedler. Fakta er dog, at kontanthjælpen for en enlig forsørger med tre børn på den højeste sats vil være 14.000 kr. før skat samt et skattefrit fritidstillæg på 337 kr., hvis Ydelseskommissionens forslag bliver vedtaget. Det er det beløb, man skal sammenligne sig egen lønseddel med, hvis man vil diskutere ret og rimelighed, og om det kan betale sig at arbejde.

Når beløbet i artiklen bliver ca. 9.000 kr. højere om måneden, er det fordi, der medregnes andre indtægter som børnetilskud og boligstøtte, som lønmodtagere med lav indkomst og børn også kan modtage. Selv børnebidraget, som slet ikke er en offentlig ydelse, men er den anden forældres bidrag til børnenes forsørgelse, regnes med, selv om det heller ikke er afhængigt af, om man er i job eller ej.

Her kan du se, hvilke satser der foreslås, og hvordan de ligger i forhold til de gældende satser

Enlig kontanthjælpsmodtager med tre børn (opgørelsen er før skat)

Forslag til ny grundsats* 10.691 kr.
Gældende uddannelseshjælp (uddannelsesparat) 12.821 kr.
Gældende integrationsydelse 12.437 kr.
Forslag til ny forhøjet sats* 14.541 kr.
Gældende kontanthjælp over 30 år eller uddannelseshjælp inkl. aktivitetstillæg 15.547 kr.

 

*Fritidstillæg inkl. evt. fradrag i ordinært børnetilskud er bruttoficeret (opgjort efter skat)

Kilde: Ydelseskommissionen 

Selvforsørgelse handler om andet end ydelser

Spørgsmålet om, hvorvidt det kan betale sig at arbejde, kommer op hver gang, der diskuteres ydelser. Det gjorde det også, da kontanthjælpsloftet blev indført i 2016. En evaluering fra Beskæftigelsesministeriet viste dog efterfølgende, at kun få hundrede var kommet i arbejde. Det skal holdes op imod, at knap 50.000 flere kom under fattigdomsgrænsen fra 2015 til 2019 hovedsageligt pga. reformer som kontanthjælpsloftet, integrationsydelsen og 225-timers reglen ifølge AE-Rådet.

I Mødrehjælpens rådgivning kan man ikke genkende billedet af, at det er ydelsernes størrelse, der udgør en barriere for, at modtagere af kontanthjælp kommer i arbejde. Mødrehjælpen har rådgivere ansat, som taler med tusindvis af udsatte familier hvert år både på og uden for arbejdsmarkedet.

”Som rådgivere taler vi stort set kun med mennesker, der er ramt af livet på andre måder end af ledighed. Det gælder både socialt, fysisk såvel som psykisk, og hvor en lavere ydelse ikke vil være det, der får dem i job. Ofte beskriver de, hvordan de mangler overskud til jobsøgning, og at økonomien blot er en yderligere stressfaktor, der gør dem handlingslammede – samtidig med at de skal forsøge at få hverdagen til at hænge sammen,” siger Nanna Boysen, socialrådgiver i Mødrehjælpen.

Problemet med at få enderne til at mødes i dagligdagen rammer tit børnene.

”Mange forældre ender med at tilsidesætte faste udgifter for f.eks. at kunne give deres børn en ny telefon, så de ikke kommer til at skille sig ud fra de andre børn i klassen. Og samtidig hører vi, hvordan børnene ikke længere inviterer venner med hjem, fordi de ikke har de samme ting at lege med som andre. Det betyder altså, at børnene ikke kun lider et materielt afsavn, men også kommer til at blive påvirket rent socialt,” fortæller Nanna Boysen.

Efter hendes erfaring så kan man ikke nøjes med at fokusere på ydelsernes størrelse, hvis man vil hjælpe folk videre i uddannelse eller arbejde. Det er mere komplekst og handler oftest slet ikke om kroner og øre.

”Vi oplever ofte, at forældre på kontanthjælp ikke kan komme videre i et jobafklaringsforløb, fordi deres børn har vanskeligheder, som påvirker familiens samlede situation. Det tages ofte ikke med i betragtning, når man vurderer, om forældrene reelt er i stand til at tage et job eller uddannelse,” siger Nanna Boysen.

Socialministeren og børneministeren skal inddrages

Mødrehjælpen opfordrer politikerne til at anlægge et bredere fokus på børnefattigdom. Det handler ikke kun om ydelsernes størrelse eller om beskæftigelsespolitik.

Mødrehjælpens erfaring er, at der typisk er mange forskelligartede problemer, der står i vejen for, at den enkelte tager skridt henimod uddannelse, job og i sidste ende selvforsørgelse. Det kan være fysisk eller psykisk sygdom eller særlige behov hos børnene. Og før der er taget hånd om de udfordringer, så er der ikke overskud til at færdiggøre en uddannelse eller gå ind i en intensiv jobsøgning.

Derfor bør det heller ikke kun være beskæftigelsesministeren bistået af arbejdsmarkedseksperter, der laver et nyt ydelsessystem. Der er brug for en bredere indsats mod den store børnefattigdom i Danmark, som også involverer social- og børnefaglig ekspertise.

Du kan læse mere om Mødrehjælpens anbefalinger i denne kronik af Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen: Reformer har ført til flere fattige børn 

Læs flere spørgsmål og svar om børnefattigdom her: Børnefattigdom i Danmark: hvad er op og ned?

Eksterne links

Berlingskes artikel

Ydelseskommissionens faktaark

Få den nyeste viden