Nyheder

Folk i arbejde har også brug for julehjælp

Nye tal fra Mødrehjælpen viser, at 26 % af dem, der er berettiget til årets julehjælp, er under uddannelse eller i arbejde. Tallene kommer fra de foreløbigt over 900 ansøgninger om julehjælp, som Mødrehjælpen har behandlet og godkendt.

Pressemeddelelse, udgivet: 12.12.12.

Mødrehjælpen adskiller fra andre hjælpeorganisationer, hvor man skal være på kontanthjælp for at kunne søge julehjælp. I Mødrehjælpen kan man søge julehjælp, hvad enten man er i arbejde, under uddannelse eller på overførselsindkomst – det er familiens samlede økonomiske og sociale situation, der ligger til grund for vurderingen af ansøgningen.

– Der er familier i Danmark, som ikke har råd til at holde jul – og det gælder også familier, hvor mor eller far er i arbejde eller under uddannelse. En enlig, ufaglært forsørger har ikke meget mere at gøre godt med end en enlig forsørger på kontanthjælp – og derfor er der også flere af vores ansøgere, som er i arbejde, og som er berettiget til julehjælp, fordi de både har et meget lavt rådighedsbeløb og samtidig er ramt af sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer, siger Mødrehjælpens direktør, Mads Roke Clausen.

Mødrehjælpen har i år valgt, at de indsamlede midler fordeles ligeligt mellem julehjælp og efterfølgende rådgivning og støtte til familierne. På den måde kan man ved at bidrage til Mødrehjælpens juleindsamling både hjælpe familierne til en bedre jul, men også hjælpe familierne med at få løst de bagvedliggende problemer, så de forhåbentligt ikke skal stå i køen til julehjælp næste år.

– Kombinationen af julehjælp og rådgivning er vigtig – også for at kunne hjælpe dem, som kæmper for at passe deres arbejde eller studier, selvom hverdagen er svær og pengene små. Julehjælpen kan være med til at holde modet oppe i en svær tid og kombineret med rådgivning, der giver overskud og styr på hverdagen, kan vi være med til at forebygge, at nogle mister deres arbejde eller dropper ud af uddannelsen – og så bliver julehjælpen virkelig en god investering, siger Mads Roke Clausen.

Mødrehjælpen har foreløbig over 900 familier på listen over familier, som er berettiget til julehjælp – og det tal forventes at stige til mindst 1.500 frem til ansøgningsfristen den 17. december. Mødrehjælpen har foreløbig samlet ind til at hjælpe 320 familier.

– Der er stadig langt igen, før vi kan hjælpe alle familier på listen, og der er brug for mange bidrag for at kunne give flere familier en god jul. Jeg håber, at rigtig mange danskere vil give en håndsrækning til de familier, som har så hårdt brug for det – de fortjener både en god jul og hjælp til at komme videre.

Sådan kan du støtte indsamlingen

  • SMS: Send teksten JUL til 1231 og giv 100 kroner. Det koster 100 kr. plus almindelig trafiktakst.
  • Online: Giv et bidrag med dit Dankort.
  • Netbank: Giv et bidrag på konto 9541 – 10279658 eller giro <+01> 10279658.

FAKTA OM MØDREHJÆLPENS JULEINDSAMLING

Det går pengene til

Halvdelen af julehjælpen går til et skattefrit beløb til de familier, der lever op til kriterierne for at modtage hjælpen. Den anden halvdel går til socialrådgivning og økonomisk rådgivning af sårbare og udsatte børnefamilier for at forebygge, at de får brug for julehjælp næste år. Kommer der flere penge ind, end der er godkendte ansøgere til, vil pengene ligeledes gå til langsigtet hjælp, der kan støtte familierne med at få løst de bagvedliggende problemer.

Også julehjælp fra lokalforeningerne

Ud over den julehjælp, som Mødrehjælpen uddeler fra centralt hold, uddeler organisationens lokalforeninger også forskellige former for julehjælp og afholder lokale julearrangementer.

Find flere informationer om Mødrehjælpen og juleindsamlingen.

Størrelsen af julehjælpen

Julehjælp fra Mødrehjælpen gives i form af en skattefri check. Der gives 500 kr. pr. voksen, 800 kr. pr. par og 350 kr. pr. barn – dog højst 2.250 kr. til én familie. Den mest typiske ansøger er en enlig mor med to børn, som får 1.200 kr.

Hvem kan få julehjælp?

Man er berettiget til julehjælp fra Mødrehjælpen, hvis man har børn under 18 år, har et lavt rådighedsbeløb og netop i år har et særligt behov pga. sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer – fx skilsmisse, fyring, depression eller dødsfald.

Ansøgningerne bliver vurderet ud fra klare økonomiske kriterier suppleret af en faglig vurdering af familiens situation.

Så mange har søgt

Mødrehjælpen har foreløbig fået ca. 3.600 ansøgninger, hvilket er 26 % mere i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Få den nyeste viden