Nyheder

Mødrehjælpen indgår partnerskabsaftale med Region Syddanmark

Region Syddanmark og Mødrehjælpen indgår en toårig partnerskabsaftale, der hvert år skal tilbyde rådgivning og specialiseret støtte til omkring 600 sårbare syddanske gravide og deres familier.

28. marts 2022

En graviditet er for de fleste en glædelig nyhed, selvom det også er en stor omvæltning. For nogle gravide og deres familier kan en graviditet dog stille dem over for svære udfordringer.

Mødrehjælpen og Region Syddanmark indgår nu en partnerskabsaftale, der skal være med til at nedbringe den ulighed i sundhed, der kan opstå i forbindelse med en graviditet. Partnerskabet, der strækker sig over to år, sætter fokus på en udvalgt gruppe af kvinder og deres familier. De står for eksempel overfor sundhedsmæssige, sociale, økonomiske eller familiære udfordringer, som kan påvirke graviditeten og barnets start på livet.

Ninna Thomsen, direktør hos Mødrehjælpen, understreger, at partnerskabet er et vigtigt skridt på vejen for at sikre, at alle børnefamilier får en god start på livet, og den gør samtidig op med den sociale ulighed i sundhed:

– I Mødrehjælpen er vi rigtig glade for vores partnerskab med Region Syddanmark. For vi er sikre på, at partnerskabet kommer til at gøre en tydelig og konkret forskel for gravide og børnefamilier, som er udfordret før, under eller efter fødslen. Partnerskabet betyder, at socialrådgivere fra Mødrehjælpen fremover vil være til stede på regionens fødesteder, så særligt sårbare familier får kombineret den sundhedsfaglige indsats med socialfaglig hjælp. Vores socialrådgivere vil for eksempel hjælpe familierne med at understøtte barnets udvikling, bygge bro til myndighederne og finde den hjælp, de har brug for, i civilsamfundet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, siger:

– I Region Syddanmark har vi taget en ambitiøs beslutning om at give alle fødende og deres familier en god start på livet. Vi har vurderet, at Mødrehjælpens indgående erfaring med rådgivning og specialiseret støtte kan være et rigtig godt supplement til den hjælp, regionen allerede tilbyder. Det er mit håb, at det nye partnerskab vil være til både stor gavn og glæde for både de sårbare gravide og deres familier.

600 familier kan få hjælp

De gravide, der kan få tilbudt hjælp fra Mødrehjælpen, er gravide, der er sårbare, og som kan stå i en ekstra sårbar situation i forbindelse med deres graviditet.

Det kan være gravide med fysiske sygdomme som f.eks. diabetes, svær overvægt eller hjertesygdomme eller psykiske lidelser som angst, depression, ADHD og OCD. Det kan også være gravide og familier med sociale eller økonomiske problemer. Og så kan det være gravide, som tidligere har aborteret, mistet et barn eller har været i langvarigt fertilitetsbehandling.

Region Syddanmark forventer, at partnerskabsaftalen vil kunne hjælpe ca. 600 gravide og deres familier om året.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Mette With Hagensen (S), glæder sig over det nye partnerskab:

– En graviditet er en glædelig og ukompliceret tid for langt de fleste. Men for de gravide, der samtidig står over for enten fysiske, psykiske, sociale, økonomiske eller familiære udfordringer, kan det være en svær og kompliceret oplevelse. Det er der, vi skal stå klar til at tage hånd om både den gravide og familien. Vi ved, at det gør en forskel, når den gravide og familien tilbydes hjælp og støtte så tidligt som muligt i graviditeten. Med dette partnerskab kan vi skabe rammer om en god begyndelse på livet for flere børn og familier, og det er vigtigt for at give alle lige muligheder for et godt liv og skabe lighed i sundhed.

Det er planen, at det nye partnerskab og tilbuddet om henvisning til samtaleforløb går i luften 1. maj 2022. Partnerskabsaftalen koster 2,5 mio. kr. om året

Fakta

Det nye partnerskab kører i tre forskellige spor:

  • To gange rådgivning, som skal give den gravide og familien rådgivning om hverdagens udfordringer såsom økonomi, retshjælp, samværsregler, parforhold og barnets trivsel (600 familier om året).
  • Et individuelt forløb med fokus på forældrekompetencer og støtte til både graviditetsforløbet, fødslen og barselsperioden. Derudover vil der være fokus på familiens netværk, tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse og hjælp til at navigere i offentlige tilbud og hjælp (100 familier om året).
  • Mulighed for at følge de frivillige tilbud og samarbejder med andre foreninger, Mødrehjælpen har i 10 syddanske kommuner. Det er primært sociale tilbud som fællesspisning, en familieven og aktiviteter for børn.

Partnerskabsaftalen er del af regionens nye fødeplan. Der er ca. 12.000 fødsler om året i Region Syddanmark. Fødselstallet er stigende i Region Syddanmark, og prognoser fra Danmarks Statistik peger på, at det fortsat vil stige de kommende år. Fødeområdet aktivitetsfinansieres for at sikre, at økonomien følger med, når fødselstallet stiger.

Få den nyeste viden