Nyheder

Mødrehjælpens starter underskriftindsamling for uvildig abortrådgivning

1. juli risikerer Mødrehjælpens støttesamtaler ved tvivl om abort at lukke. Derfor starter organisationen en underskriftindsamling for, at alle gravide med tvivl om abort skal have mulighed for uvildig rådgivning.

Mødrehjælpens landsdækkende støttesamtaler ved tvivl om abort risikerer at lukke 1. juli. Til den tid udløber satspuljemidlerne, der indtil videre har finansieret støttesamtalerne. Hvis Mødrehjælpens tilbud lukker, vil det efterlade et hul, og rigtig mange kvinder, som står midt i et svært valg, vil ikke have noget sted at gå hen.

Derfor starter Mødrehjælpen en underskriftindsamling for, at alle gravide med tvivl om abort skal have mulighed for uvildig rådgivning. Underskriftindsamlingen findes på: www.mødrehjælpen.dk/skrivundernu.

”Underskriftindsamlingen skal vise overfor politikerne, hvor vigtigt det er, at gravide med tvivl om abort tilbydes uvildig rådgivning, og at vi ikke må lade dem i stikken,” siger Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

”Hvis Mødrehjælpens støttesamtaler lukker, vil de kvinder have meget ringe mulighed for at få den nødvendige rådgivning til at træffe det valg, som er det rigtige for dem. Mødrehjælpens uvildige støttesamtaler er det eneste landsdækkende, socialfaglige tilbud til gravide, som er i tvivl om abort.”

Hjælp til at træffe sin beslutning

Mødrehjælpens støttesamtaler ved tvivl om abort er ikke styret af en ideologisk overbevisning for eller i mod abort. Abort eller ej er den enkeltes valg. Hos Mødrehjælpen er det professionelle socialrådgivere, der står for rådgivningen. Derfor er Mødrehjælpens abortsamtaler et vigtigt supplement til den rådgivning, man kan få hos sin praktiserende læge.

”Den praktiserende læge er rigtig god til at give faktuel viden om, hvordan en abort foregår, og om man er gravid eller ej. Men rigtig mange gravide har brug for støtte til at finde frem til, hvad der er den rigtige beslutning for dem. Hos Mødrehjælpen giver vi den gravide værktøjerne til at finde frem til sit eget valg. Vi hjælper med at afklare mulighederne og få styr på tankerne. Det vil være et kæmpe tab, hvis tilbuddet må lukke,” siger Mads Roke Clausen.

Mødrehjælpen tilbyder abortstøttesamtaler i hele landet på chat og telefon og ansigt-til-ansigt i deres rådgivningshuse i landets fire største byer. I 2015 havde Mødrehjælpen 284 rådgivninger ved tvivl om abort. Underskriftindsamlingen kører juni måned ud.

Fakta om Mødrehjælpen:

Mødrehjælpen er en privat, socialhumanitær organisation, som har til formål at hjælpe gravide og forældre i sårbare situationer samt at bidrage til at udvikle dansk socialpolitik.

Mødrehjælpen har gennem en årrække hjulpet og rådgivet stadig flere børnefamilier. Mødrehjælpens professionelle socialrådgivere, psykologer og jurister tilbyder gratis rådgivning om bl.a. skilsmisse, økonomi og abort. Dertil kommer specialindsatser for unge forældre og for børn og mødre udsat for vold i hjemmet. Mødrehjælpen har mere end 100 lønnede medarbejdere og 1.200 frivillige ildsjæle landet over.

Mødrehjælpen har rådgivningshuse i København, Aarhus, Odense og Aalborg og landsdækkende rådgivning på chat og telefon. Hertil kommer Mødrehjælpens 20 frivilligdrevne lokalforeninger rundt om i landet, der tilbyder netværksskabende aktiviteter for børnefamilier i sårbare situationer.

Få den nyeste viden