Nyheder

Nærvær og netværk hjælper unge mødre på vej

Det er ikke altid let at blive forælder i en ung alder – og især ikke, når der også er mange andre udfordringer at slås med, fortæller socialrådgiver i Mødrehjælpen Anette Jonassen.
Mødrehjælpens ungeindsats Sydhavnen
Modelfoto taget af Keen Heick-Abildhauge

Når en ung mor kommer til Mødrehjælpen, er det ofte Anette Jonassen, der tager imod. Anette Jonassen er socialrådgiver og har i mange år arbejdet i projektet ’På Vej’, der ligger i Københavns Sydhavns-kvarter.

Fra ensomhed og usikkerhed til vold og skilsmisse

I Sydhavnen er er der stadig nogenlunde billige boliger og mange børnefamilier – men også mange enlige forældre og sociale udfordringer. Og her har Mødrehjælpen etableret et tæt samarbejde med Københavns Kommune om at støtte op om gravide og unge mødre med behov for ekstra hjælp.

”Det er ikke altid lige let at blive forælder, og især ikke, hvis man har forskellige ting at slå med ved siden af,” fortæller Anette Jonassen: ”Her i Sydhavnen hjælp- er vi gravide og unge mødre hele vejen rundt om de udfordringer, de har. Det kan være alt fra ensomhed og usikkerhed om forældrerollen til boligproblemer eller et parforhold, der er præget af skænderier og ofte også vold.”

Et tæt samarbejde

I  ’På Vej’ møder de gravide og mød- rene en række dygtige og erfarne professionelle, der arbejder tæt sammen for at give deltagerne den bedste hjælp – og dermed også for at give børnene den bedste start på livet. Sundhedsplejersker, socialrådgivere og psykologer er kernen i alle Mødrehjælpens ungeindsatser, og sådan er det også i Sydhavnen. En af de ting, mange unge gravide og småbørnsforældre slås med, er uddannelse. Derfor er der også knyttet en uddannelsesvejleder til ’På Vej’.

”Vi gør meget ud af at sørge for, at overgangen fra barsel til enten job eller uddannelse bliver så nem som mulig. Derfor hjælper vi deltagerne i ’På Vej’ med at lægge en uddannelsesplan. Vi vejleder dem også i forhold til jobsøgning,” siger Anette Jonassen.

Den vigtige selvtillid

De fleste gravide og mødre, der er med i ’På Vej’ bliver henvist af deres jordemoder eller sundhedsplejerske. De har den tætte kontakt med kvinderne undervejs i graviditeten og i tiden efter fødsel, og kan se, når kvinderne har brug for et fællesskab, der rækker ud over det fællesskab, der findes i almindelige mødregrupper. Derfor mødes de unge kvinder mindst en gang om ugen sammen med de erfarne medarbejdere fra Mødrehjælpen og Københavns Kommune.

Anette Jonassen forklarer, at det især er vigtigt at give kvinderne selvtillid og troen på, at de godt kan klare forældreskabet. ”Noget af det, vi lægger allermest vægt på, er at give kvinderne den robusthed og handlekraft, de savner,” siger hun og fortsætter:

”Vi ser desværre alt for mange unge forældre – og det er faktisk både mødre og fædre – der er så usikre på deres egen forældreevne, at det i sig selv bliver en udfordring for dem”.

Sårbare – men også stærke

Nogle kvinder kan komme til at føle sig alene, når de bliver gravide, hvis de ikke kender andre i samme situation. Det kan fx være, at der ikke er nogen i venskabskredsen, der har fået børn, eller at familierelationerne ikke er de bedste. Så mangler mødrene et netværk, de kan dele bekymringer og erfaringer med, og hvor de kan lære af hinanden. Ofte er det en kæmpe lettelse for mødrene at finde ud af, at de ikke er alene, og at der er andre, der også har brug for en hånd i ryggen.

”Det er nogle handlekraftige unge kvinder, vi har i vores mødregrupper. De har kæmpet med mange udfordringer, men de har også så mange gode kvaliteter og styrker som forældre. Først og fremmest ønsker de at være den allerbedste mor for deres børn, og det er lige præcis det, vi hjælper dem med. Og det fællesskab, der opstår, er stærkt og støttende – midt i sårbarheden” siger Anette Jonassen.

Artiklen er oprindeligt bragt i Mødrehjælpens medlemsblad MødrehjælpenNyt.

Fakta om Mødrehjælpens ungeindsatser

  • Mødrehjælpen har særlige indsatser for sårbare gravide og forældre under 30 år i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense, Høje-Taastrup og København
  • I Aarhus har vi startet pilotprojektet ’Ny Far på Vej’. I 2018 havde fædregrupperne 80 deltagere
  •  Gennemsnitsalderen i ungeindsatserne er 24,8 år
  • 65 % af deltagerne oplever, at ungeindsatserne styrker deres forældrekompetencer

Få den nyeste viden