Nyheder

Ny analyse fra Mødrehjælpen: Udsatte familier hårdt ramt på økonomi, ensomhed og manglende hjælp fra netværk under corona-krisen

Corona-krisen har ramt samfundet hårdt. Mens flertallet af danskere stille og roligt nærmer sig normalen, kan en gruppe af udsatte familier se tilbage på en svær periode, hvor de har været økonomisk og socialt hårdt presset. Det viser en ny analyse fra Mødrehjælpen, der har spurgt 1.500 sårbare børnefamilier, hvordan de har klaret krisen. Undersøgelsen er den første større kvantitative kortlægning af udsatte familiers trivsel under corona-krisen.

Analysen viser, at økonomi er den belastning, der har ramt familierne hårdest. Selvom størstedelen modtager offentlig forsørgelse, har corona-krisen alligevel betydet et mindre økonomisk råderum for 68 pct. af familierne. Forklaringen skal findes i, at familierne i forvejen lever med en presset økonomi, og derfor betyder det meget at have et eller flere børn hjemme. Ekstra udgifter til mad, bleer og aktiviteter til børn nævnes som de primære eksempler. En mor i undersøgelsen forklarer: ”Mine tre børn går i børnehave, hvor pladsen er inkl. mad. Pladsen bliver dækket økonomisk af kommunen pga. min lave indtægt. Så der en del udgifter til mad, som vi ikke plejer at have.” 

Familierne i undersøgelsen, der for langt størstedelen er enlige mødre, har også været ramt på ensomhed og manglende støtte fra deres netværk. 55 pct. af de enlige forældre har i meget høj grad eller høj grad følt sig ensomme. Men trods familiernes udfordringer, har få opsøgt hjælp. 56 pct. svarer således, at de ikke har bedt nogen om hjælp – hverken familie, venner, kommunen eller hjælpeorganisationer.

Det har dog også været svært for familierne at få hjælp. 75 pct. af de adspurgte svarer, at de slet ikke eller i mindre grad har fået hjælp af deres familier eller venner under krisen. Det kan være hjælp til mad sidst på måneden, børnepasning eller praktisk hjælp i hjemmet, som særligt de enlige forsørgere normalt er afhængige af.

Undersøgelsen viser samlet set, at de udsatte familier langt hen ad vejen har stået alene – og følt sig alene – med udfordringer, der grundet krisen er vokset sig større.

Mødrehjælpens direktør, Ninna Thomsen, udtaler: ”Analysen bekræfter et billede, vi har set gennem de sidste måneder fra Mødrehjælpens Akutlinje. Krisen har ramt udsatte familier meget hårdt. For familier, hvor der ikke skal meget til, før budgettet vælter, eller hvor følelsen af ensomhed bliver overvældende, er det afgørende, at vi som samfund rækker hånden ud.”

Regeringen har sammen med Folketingets øvrige partier afsat midler til en række sommerferieaktiviteter for udsatte familier samt en økonomisk håndsrækning på 1000 kr. til alle på offentlige ydelser. Ninna Thomsen siger følgende om politikernes initiativer:

”Det er positivt, at politikerne har støttet sommerferieaktiviteter for familierne, men vi må også kigge længere frem og se, om det rent økonomisk er bæredygtigt for særlig enlige forældre, og om der skal gøres mere for at hjælpe lokalt omkring familierne, så de ikke føler, at de står alene med udfordringerne.”

Læs hele analysen her

Kontakt for yderligere information:

Pressekonsulent Mathilde Torp Carlsen på mobil 31454858 eller e-mail mtc@moedrehjaelpen.dk

Få den nyeste viden