Nyheder

Ny undersøgelse fra Mødrehjælpen: Svært at bryde ud af voldens skygge

Med den seneste udgave af MødrehjælpenTema ønsker Mødrehjælpen at nuancere billedet af voldsudsatte kvinder. Analysen giver et indblik i de voldsudsattes komplekse udfordringer og peger samtidig på, at der er behov for bedre opsporing og flere behandlingstilbud.

”Jeg er udefra betragtet som virkelig ressourcestærk. En snyder. Meget usynlig i det felt. Vi var, og han er, velhavende på en charmerende måde. Vi er blevet proppet over i den der velfungerende familiekategori. Med et sårbart barn, men en ressourcestærk familie”, sådan lyder det fra en af de kvinder, der har deltaget i den seneste udgave af MødrehjælpenTema, hvor vi stiller skarpt på vold i nære relationer.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • Voldsudsatte kvinder har vidt forskellige baggrunde og ressourcer, og de har vidt forskellige sikkerheds-, rådgivnings- og behandlingsmæssige behov for hjælp
  • Når man har børn sammen, fortsætter og intensiveres den psykiske vold ofte, selvom parforholdet ophører
  • Selv om voldsudsatte kvinder og børn har været i kontakt med mange offentlige instanser, som fx skole og dagtilbud, så oplever kvinderne, at volden er gået under radaren, fordi kvinderne udadtil er for velfungerende, og fordi instanserne mangler viden og kompetencer til at få øje på vold i nære relationer

Du kan læse hele analysen her.

Partnervold kan ramme alle

Til Politiken siger vicedirektør i Mødrehjælpen, Trine Schaldemose, sådan om resultaterne af undersøgelsen:

“Det viser, at voldsudsatte kan være os alle sammen. Voldsudsatte er ikke nødvendigvis en arbejdsløs kvinde, der sidder i en lille lejlighed. I vores ambulante tilbud møder vi oftest personer, hvor både voldsudøveren og den voldsudsatte har et vældigt godt og højtstående arbejde.”

”Når du ikke har kontaktflader i kommunen på anden vis, så er volden meget svær at opdage. Det, vi møder i vores behandling, er, at når du har et højt uddannelsesniveau og et godt job, bliver du omvendt stigmatiseret. Desuden er voldsudøveren i den type familier også ofte god til at manipulere omgivelserne. Vi oplever rigtig ofte, at når voldsudøveren sidder og taler med pædagogen eller skolelæreren, hvis der eksempelvis er lavet en underretning, kan personen være et overskudsmenneske, der er smilende og veltalende og kan forklare, hvad der sker.”

Behov for flere behandlingstilbud til voldsudsatte

I Politikens artikel ”Over halvdelen af de voldsramte kvinder i behandling har længere uddannelser bag sig”  kan man desuden læse en anden af undersøgelsens pointer – nemlig, at der mangler behandlingstilbud til voldsudsatte som supplement til landet krisecentre.

»Krisecentre er afgørende for de voldsudsatte, der har et sikkerhedsbehov, men det er langtfra alle, der skal på krisecentre. Behandlingsbehovet er meget forskelligt, og de kvinder, vi møder i vores ambulante tilbud, har ofte behov for noget helt andet. Nogle har brug for et kortere tilbud som psykologhjælp. Andre har brug for et længere forløb som vores, der varer halvandet år. Hvis muligheden for at komme i ambulante behandlingstilbud som vores var der i langt højere grad, så tror jeg, vi ville nå meget længere«, siger Trine Schaldemose til Politiken.

Artiklen kan læses i dagens udgave af Politiken (fredag den 31. juli) og for abonnenter på politiken.dk.

Du kan finde alle udgivelser af MødrehjælpenTema her.

Få den nyeste viden