Nyheder

Julehjælpsansøgere trives markant dårligere end den øvrige befolkning

Økonomi er ikke julehjælpsansøgernes eneste udfordring. En trivselsmåling blandt Mødrehjælpens julehjælpsansøgere viser, at ansøgernes trivsel er mindre en halvt så god som den øvrige befolknings. Julehjælpen er et lys i mørket.

Pressemeddelelse, 11.12.2013

Ansøgere om julehjælp hos Mødrehjælpen bliver i år bedt om at svare på spørgsmål om, hvordan de har haft det indenfor de seneste 2 uger, for at give et billede af deres aktuelle trivsel.

– Vi bruger WHO’s validerede skala WHO-5 til at måle julehjælpsansøgernes trivsel. Målingerne viser os, at ansøgerne i gennemsnit scorer 31 point – set i forhold til befolkningen, der generelt ligger på 68 point. Jo lavere tallet er, desto dårligere trivsel har testpersonen. En score på 31 point er derfor foruroligende, da en score på 35 eller derunder kan være tegn på depression eller langvarig stress, siger Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen og fortsætter:

– Det er voldsomme tal, men vi er desværre ikke overraskede. Vi ved fra ansøgninger om julehjælp fra både i år og sidste år, at en stram økonomi langt fra er ansøgernes eneste problem. Mange har problemer som alvorlig sygdom, ulykke eller skilsmisse oveni, og det er nærliggende at en sådan ophobning af problemer påvirker trivslen.
Mødrehjælpen samler ind for 8. gang for at kunne dele julehjælp ud til børn i udsatte familier. Hjælpen gives i form af en julecheck, der er direkte tilegnet børnene.

-Det vil ofte påvirke familiens børn, når pengene er meget små, og mor og far tilmed ikke trives. Vi synes, børn i disse familier fortjener at få en ordentlig jul og dermed et pusterum fra hverdagens problemer. Det er det, julehjælpen kan. Når vi så kommer på den anden side af julen, står vi som rådgivningsorganisation parate til at hjælpe mor eller far, så de kan få løst de bagvedliggende problemer og igen kan blive gode og nærværende forældre, fortæller Mads Roke Clausen.

På nuværende tidspunkt har Mødrehjælpen 1.513 navne på listen over familier, der er berettiget til julehjælp – og forventer at denne liste vil vokse til mindst 2.300 familier, når alle ansøgninger er behandlet.

Støt juleindsamlingen

Fakta om Mødrehjælpens juleindsamling

Størrelsen af julehjælpen

Julehjælp fra Mødrehjælpen gives i form af en skattefri check. Hver familie får 400 kr. pr. barn til en julegave til børnene. Derudover får familien et beløb til mad – 300 kr. til det første barn og 100 kr. pr. ekstra barn. Den typiske ansøger er en enlig mor med to børn, som får 1.200 kr.

 Det går pengene til

Halvdelen af julehjælpen går til et skattefrit beløb til de familier, der lever op til kriterierne for at modtage hjælpen. Den anden halvdel går til socialrådgivning og økonomisk rådgivning af sårbare og udsatte børnefamilier for at forebygge, at de får brug for julehjælp næste år. Kommer der flere penge ind, end der er godkendte ansøgere til, vil pengene ligeledes gå til langsigtet hjælp, der kan støtte familierne med at få løst de bagvedliggende problemer.

Hvem kan få julehjælp?

Man er berettiget til julehjælp fra Mødrehjælpen, hvis man har børn under 18 år, har et lavt rådighedsbeløb og har et særligt behov pga. sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer – fx skilsmisse, fyring, depression eller dødsfald. Det vurderes også, hvordan problemerne påvirker familiens trivsel. Ansøgningerne bliver behandlet ud fra klare økonomiske kriterier suppleret af en socialfaglig vurdering af familiens situation.

Få den nyeste viden