Nyheder

Nyt fællesskabsprojekt for sårbare gravide og familier i Brønderslev

Mødrehjælpen og Brønderslev Kommune er gået sammen i en fælles indsats for at give en god start på familielivet til gravide og børnefamilier med behov for støtte og netværk. Projekt Familieskaber, der er støttet af Nordea-fonden, skal bringe hele lokalsamfundet ind i indsatsen for at sikre gode opvækstbetingelser for børn i familier, der har brug for hjælp og rådgivning.

Nyhed publiceret december 2017 – indsatsen Familieskaber er stoppet

’It takes a village to raise a child’ – sådan lyder et afrikansk ordsprog, og det er idéen bag et nyt projekt, der skal give gravide og børnefamilier i Brønderslev Kommune en god start på familielivet.

Projektet har fået navnet ’Familieskaber’, og det skal styrke de lokale fællesskaber i landsbyerne rundt om i kommunen, så gravide kvinder og børnefamilierne, der har brug for ekstra støtte, får et godt netværk. Samtidig får deltagerne mulighed for rådgivning fra en bred vifte af erfarne fagfolk. Både individuelt og i grupper kan man få rådgivningsforløb, hvor man taler med en socialrådgiver, en sundhedsplejerske, en jordemoder og en uddannelsesvejleder.

Inge Gorm Andersen, børne- og familiechef i Brønderslev Kommune, siger om projektet:

”Det er så vigtigt at få unge sårbare familier og gravide klædt godt på til at træffe de rigtige valg, når familielivet er – eller kan blive – en realitet. Ensomhed og social isolation er en af de store udfordringer, der gør det svært at række ud efter hjælp og støtte i den situation, og det vil vi gøre noget ved med Projekt Familieskaber. Vi tror på, at familierne og de gravide vil få stor gavn af de aktiviteter vi sætter i gang, og vi glæder os over, at Mødrehjælpen og Nordea-fonden er med os i indsatsen.”

Ulla Krogager, rådgivningschef i Mødrehjælpen, siger:

”Vi ser mange familier og gravide, der alt for længe går alene med deres bekymringer. Den rådgivning, vi som frivillig organisation kan tilbyde, vil være med til at styrke deres tro på, at de kan lykkes som forældre og giver dem viden og redskaber, der hjælper dem både som forældre, og hvis det er nødvendigt også i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Også det at mødes med andre i samme situation giver dem en oplevelse af nye og givende fællesskaber, hvor man støtter og styrker hinanden. Samarbejdet med Brønderslev Kommune om Projekt Familieskaber er spændende, og det giver os mulighed for at bringe en bred vifte af de mange gode kræfter i kommunen sammen om denne vigtige opgave.”

”’Familieskaber” vil give flere børn og voksne en god og sund start på familielivet. At være del af et lokalt fællesskab giver robusthed i en sårbar livsovergang, og erfaringerne fra dette initiativ vil helt sikkert kunne inspirere andre kommuner”, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Ud over hjælpen til sårbare gravide og børnefamilier skal Projekt Familieskaber give Mødrehjælpen og Brønderslev Kommune ny viden om, hvordan forebyggende indsatser kan etableres i et tværsektorielt samarbejde i en landdistriktskommune, samt værktøjer til opsporing, motivation og fastholdelse af målgruppen. Et af formålene er således at undersøge, hvordan partnerskaber af denne art kan udbredes til andre kommuner.

Projekt Familieskaber starter aktiviteterne for sårbare gravide og børnefamilier i februar og kører frem til 2020.

Om Projekt Familieskaber

 • 105 gravide og børnefamilier i Brønderslev Kommune tilbydes individuelle rådgivningsforløb med Mødrehjælpens socialrådgivere
 • Deltagerne i rådgivningsforløbene tilbydes desuden rådgivning i grupper
 • Mødrehjælpen Brønderslev lokalforening og Brønderslev Kommunes øvrige frivillige foreninger går sammen om at tilbyde deltagerne en bred vifte af sociale aktiviteter, fx madfællesskaber, naturoplevelser, legeaktiviteter og fysisk udfoldelse
 • Mødrehjælpen og Brønderslev Kommune samarbejder om projektets aktiviteter. Mødrehjælpen bidrager med socialrådgivere, frivillige kræfter fra lokalforeningen, dokumentation og analyse af projektets effekter, it-support samt projektledelse
 • Brønderslev Kommunes Børne- og Ungeforvaltning bidrager med socialrådgivere, en sundhedsplejerske, en jordemoder, en UU-vejleder og en frivilligkoordinator.
 • Projektet er støttet af Nordea-fonden med en bevilling på kr. 3.870.584,-

Om Brønderslev Kommune

 • Ca. 36.000 indbyggere
 • Landkommune med mange små byer
 • En ud af 11 kommuner i Region Nordjylland

Om Mødrehjælpen

 • Mødrehjælpen rådgiver og hjælper ca. 16.000 sårbare familier om året
 • Mødrehjælpen har rådgivningscentre i Aalborg, Aarhus, Odense og København
 • Mødrehjælpen har 30 lokalforeninger og 33 Mødrehjælpsbutikker fordelt over hele landet
 • 1.600 frivillige er engageret i Mødrehjælpens arbejde.

Om Nordea-fonden

 • Nordea-fonden uddeler hvert år ca. 500 mio. kr. til almennyttige og velgørende formål
 • Nordea-fonden støtter projekter, der er bredt tilgængelige og nyttige for mange og samfundet som helhed og uden kommerciel vinding for enkelte virksomheder eller individer
 • Nordea-fonden støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur
 • Nordea-fonden har som mål, at alle egne i Danmark får gavn af fondens uddelinger

Få den nyeste viden