Nyheder

5 anbefalinger til næste regering: Sådan sætter vi en stopper for fattigdommen

Mødrehjælpen og Red Barnet er gået sammen om et udspil til en national handlingsplan, der skal komme den stærkt stigende børnefattigdom til livs.

I Danmark lider 64.500 børn hver dag alvorlige materielle og sociale afsavn, fordi de lever i fattigdom. Det er dybt kritisabelt og uacceptabelt i et velfærdssamfund som det danske.

Derfor er Mødrehjælpen og Red Barnet gået sammen om et udspil til politikerne, der skal bekæmpe børnefattigdom i Danmark. Udspillet indeholder konkrete anbefalinger, som bygger på Mødrehjælpens og Red Barnets viden om børnefamilier, der lever i fattigdom.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om børnefattigdom

De konkrete anbefalinger er samlet under følgende fem punkter

  • 1: Fattige børn skal sikres et rimeligt økonomisk levegrundlag
  • 2: En familievenlig boligpolitik
  • 3: Stærke fællesskaber og velfærdsinstitutioner
  • 4: Bedre sundhed for sårbare børn
  • 5: Helhedsorienteret og uvildig rådgivning

Læs hele udspillet til en national handlingsplan her: Ud af børnefattigdommen!

Læs pressemeddelelsen her: Mødrehjælpen og Red Barnet: Kommende statsminister skal garantere halvering af børnefattigdom

Støt
Hjælp os med at bekæmpe børnefattigdom!
I Mødrehjælpen hjælper vi hver dag børnefamilier, der lever i fattigdom. Vær med til at gøre en forskel - støt vores arbejde her.

Få den nyeste viden