Nyheder

Stor succes med at få unge mødre i uddannelse

72 % af de unge mødre i Mødrehjælpens projekt ”Unge Familier på Vej” kommer i uddannelse.

Pressemeddelelse, udgivet 16. september 2015

I forbindelse med studiestart på landets uddannelser har Mødrehjælpen undersøgt, hvor stor en andel af de unge mødre i Mødrehjælpens projekt ”Unge Familier på Vej”, der kommer i uddannelse.

De nyeste tal viser, at 72 % af de unge mødre kommer i uddannelse efter endt forløb hos Mødrehjælpen. Unge mødre har ellers generelt lavere beskæftigelses- og uddannelsesfrekvens end andre kvinder, der bliver mødre senere i livet.

”Vi er meget stolte over de flotte tal. Succesen skyldes især vores helhedsorienterede tilgang, hvor vi arbejder hele vejen rundt om familiens situation. Her går baby, økonomi og uddannelsesvalg hånd i hånd. Der skal være styr på de ydre udfordringer, før man er klar til at starte uddannelse som ung mor,” siger Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

En investering i samfundet

Projektet findes både i Aarhus, Odense og Aalborg, og sidste år var der 253 aktive brugere. Udover at hjælpe de unge forældre i job og uddannelse er formålet at øge deres netværk, styrke deres forældrekompetencer og give dem handlemuligheder.

Støtte til unge mødre er en vigtig samfundsmæssig investering, da forældres grad af uddannelse har indflydelse på deres børns fremtidige uddannelsesniveau.

I 2010 udgav Centre for Economic and Business Research ved Copenhagen Business School en undersøgelse af Mødrehjælpens indsats for unge mødre. Den viser, at hver gang der investeres én krone i forebyggende social støtte og familierådgivning for unge mødre, sparer det offentlige fem kroner som følge af bl.a. færre anbringelser, mindre kriminalitet og lavere udgifter til kontanthjælp.

”Det kan altid betale sig at investere i forebyggende social indsats. Der er nogle ting, man skal have hjælp til, hvis man er meget ung, men vi skal lade være med at sætte lighedstegn mellem, at man er en dårlig mor, hvis man er ung. Man kan sagtens blive en god mor. Nogle skal blot have mere støtte,” siger Mads Roke Clausen.

Få den nyeste viden