Nyheder

Udsatte familier har brug for julehjælp

Igen i år har Mødrehjælpen fået flere tusinde ansøgninger fra familier, som ikke har råd til at holde jul ? og atter slår antallet af ansøgninger rekord.

Pressemeddelelse, udgivet: 30.11.12.

Organisationen har modtaget 25 % flere ansøgninger i forhold til samme tidspunkt sidste år. Mødrehjælpen forventer, at mindst 1.500 familier vil være berettiget til julehjælp i år baseret på organisationens økonomiske og sociale kriterier. Men de kan kun få hjælp, hvis det lykkes at samle penge nok ind.

– I Mødrehjælpen samler vi hvert år ind til julehjælp, fordi der er familier i Danmark, som har en så stram økonomi, at de ikke har råd til at holde jul – og som samtidig også kæmper med andre problemer, der gør det ekstra vanskeligt at overskue en jul uden penge. Julehjælpen gør det muligt at holde en god jul for børnene, og det betyder utroligt meget for både børnene og forældrene, siger Mødrehjælpens direktør, Mads Roke Clausen.

Rekordstort antal ansøgninger om julehjælp

Antallet af ansøgninger om julehjælp fra Mødrehjælpen er steget år for år. Sidste år fik Mødrehjælpen godt 3.000 ansøgninger og uddelte julehjælp til de 1.008 familier, der levede op til kriterierne. I år forventes mindst 1.500 familier at være berettiget til julehjælp.

– Der er mange af ansøgerne, som er berettiget til julehjælp alene ud fra vores økonomiske kriterier, fordi de har et meget lavt rådighedsbeløb. Derfor har vi i år været nødt til at stramme kriterierne yderligere. For at være berettiget til julehjælp i Mødrehjælpen, skal der ud over et lavt rådighedsbeløb også være nogle sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer, som fx skilsmisse, depression eller følger efter vold, der gør det ekstra svært at overskue en jul uden penge. Det er ikke nogen nem opgave at vurdere ansøgningerne, for der er mange tunge historier imellem, så vi håber meget, at vi lykkes med at samle nok penge ind til at give dem, der har størst behov nu og her, siger Mads Roke Clausen.

Sidste år blev Mødrehjælpens juleindsamling desværre negativt påvirket af den heftige fattigdomsdebat, som fandt sted i december, og det betød, at der blev samlet væsentligt mindre ind end forventet.

– Vi har historisk set oplevet både stor forståelse for og stor støtte til vores aktiviteter. Det er vi meget taknemmelige for, og derfor er det ekstra vigtigt for os i år at understrege, at der altså er familier, der ikke har råd til julen. Vi møder disse familier hver dag i løbet af året – vi kender deres historier, og vi ved, at de har brug for hjælp – både den økonomiske hjælp, men også hjælp til at komme ud af de problemer, som er med til at fastholde dem i den udsatte situation, siger Mads Roke Clausen.

Indsamling til både julehjælp og rådgivning

Netop fordi familierne ofte har andre problemer end fattigdom, går halvdelen af pengene fra Mødrehjælpens juleindsamling til social rådgivning og økonomisk rådgivning, der skal hjælpe familierne med at løse deres problemer, så de ikke skal søge om julehjælp igen til næste år.

– Vi har historisk set oplevet både stor forståelse for og stor støtte til vores aktiviteter. Det er vi meget taknemmelige for, og derfor er det ekstra vigtigt for os i år at understrege, at der altså er familier, der ikke har råd til julen. Vi møder disse familier hver dag i løbet af året – vi kender deres historier, og vi ved, at de har brug for hjælp – både den økonomiske hjælp, men også hjælp til at komme ud af de problemer, som er med til at fastholde dem i den udsatte situation, siger Mads Roke Clausen.

Indsamling til både julehjælp og rådgivning

Netop fordi familierne ofte har andre problemer end fattigdom, går halvdelen af pengene fra Mødrehjælpens juleindsamling til social rådgivning og økonomisk rådgivning, der skal hjælpe familierne med at løse deres problemer, så de ikke skal søge om julehjælp igen til næste år.

– Julehjælpen varmer lige nu og her og er et vigtigt skub, der giver lyst og motivation til at kæmpe videre i en svær tid – og er altså hjælp til selvhjælp. Den øvrige del af de penge, der samles ind, gør det muligt at hjælpe familierne med rådgivning, der giver dem overskud og styr på hverdagen og økonomien. Det er en god kombination, og det skaber perspektiv i vores samlede indsats for at hjælpe.

Mødrehjælpen har foreløbig godt 550 familier på listen over familier, som er berettiget til julehjælp – og det tal forventes at stige til 1.500 frem til ansøgningsfristen den 17. december. Mødrehjælpen har foreløbig samlet ind til at hjælpe 200 familier.

– Der er stadig langt igen, før vi kan hjælpe alle familier på listen, og der er brug for mange bidrag for at kunne give flere familier en god jul. Jeg håber, at rigtig mange danskere vil give en håndsrækning til de familier, som har så hårdt brug for det – de fortjener både en god jul og hjælp til at komme videre.

Sådan kan du støtte indsamlingen

  • SMS: Send teksten JUL til 1231 og giv 100 kroner. Det koster 100 kr. plus almindelig trafiktakst
  • Online: Giv et bidrag med dit Dankort
  • Netbank: Giv et bidrag på konto 9541 – 10279658 eller giro <+01> 10279658

FAKTA OM MØDREHJÆLPENS JULEINDSAMLING

Størrelsen af julehjælpen

Julehjælp fra Mødrehjælpen gives i form af en skattefri check. Der gives 500 kr. pr. voksen, 800 kr. pr. par og 350 kr. pr. barn – dog højst 2.250 kr. til én familie. Den mest typiske ansøger er en enlig mor med to børn, som får 1.200 kr.

Hvem kan få julehjælp?

Man er berettiget til julehjælp fra Mødrehjælpen, hvis man har børn under 18 år, har et lavt rådighedsbeløb og netop i år har et særligt behov pga. sociale, psykiske eller helbredsmæssige problemer – fx skilsmisse, fyring, depression eller dødsfald.

Ansøgningerne bliver vurderet ud fra klare økonomiske kriterier suppleret af en faglig vurdering af familiens situation.

Det går pengene til

Halvdelen af julehjælpen går til et skattefrit beløb til de familier, der lever op til kriterierne for at modtage hjælpen. Den anden halvdel går til socialrådgivning og økonomisk rådgivning af sårbare og udsatte børnefamilier for at forebygge, at de får brug for julehjælp næste år. Kommer der flere penge ind, end der er godkendte ansøgere til, vil pengene ligeledes gå til langsigtet hjælp, der kan støtte familierne med at få løst de bagvedliggende problemer.

Også julehjælp fra lokalforeningerne

Ud over den julehjælp, som Mødrehjælpen uddeler fra centralt hold, uddeler organisationens lokalforeninger også forskellige former for julehjælp og afholder lokale julearrangementer.

Find flere informationer om Mødrehjælpen og juleindsamlingen.

Få den nyeste viden