Nyheder

Åbent brev: Uhyggelig udvikling i børnefattigdom

Lad os sammen sikre, at Danmark tager et ambitiøst skridt for at knække den stigende børnefattigdomskurve, lyder opfordringen fra 20 organisationer - heriblandt Mødrehjælpen - til Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen.

Kære Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen,

Børn skal trives og have de bedste muligheder for at komme godt i gang med livet. Det er vi heldigvis enige om i Danmark. Ikke desto mindre ser vi desværre det ene eksempel efter det andet på, at det gode børneliv langtfra er alle forundt, og vi er en række organisationer, der er oprigtigt bekymrede.

Børnefattigdommen i danmark stiger, og kurven er stejl.  Fra 2016 til 2017 steg antallet af børn, der lever i familier under fattigdomsgrænsen, med 12.000. Det betyder, at der nu er 64.500 børn, der lever i relativ fattigdom i Danmark. Fagpersoner omkring børnene oplever konsekvenser på nærmeste hold.

Tøj, der ikke passer til årstiderne, fejlernæring og socialt afsavn er blot enkelte eksempler fra listen.

Der er ingen tvivl om, at den uhyggelige udvikling blandt andet skyldes indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen. Når I skærer i ydelserne til de voksne, rammer I ganske enkelt de allersvageste i samfundet: børnene. Med finansloven for 2019 vil antallet af fattige børn i Danmark kun stige i takt med, at der indføres endnu lavere ydelser til udvalgte grupper af ledige.

Det er almindeligt kendt, at fattigdom i barndommen påvirker uddannelses- og jobmuligheder senere i livet. Børn, der vokser op i fattigdom, har bare ikke samme fremtidsmuligheder som deres jævnaldrende. Det er et alvorligt samfundsproblem.

Børnefattigdommen har heldigvis også fundet vej til den politiske dagsorden, og der er ikke uenighed om, at vi har udfordringer. Men de løser ikke sig selv, og alle vores gode hensigter kan ikke stå alene.

Så kære Lars og Mette. Lad os sammen sikre, at Danmark tager et ambitiøst skridt for at knække den stigende børnefattigdomskurve. Lad os skrue op for forventningerne til netop disse børns fremtid og som samfund møde dem med det modsatte af den polarisering, de og deres familier oplever i dag.

Det kommende regeringsgrundlag må og skal indeholde en langtidsholdbar løsning, som gør op med skævhederne på børneområdet. Hvad vil vi som land kendes for i omverdenen? Ikke børnefattigdom, i hvert fald. Som organisationer, der kæmper for gode børneliv, står vi klar til dialog og samarbejde med jer. Børnene er vores alles fremtid.

afsendere-af-aabent-brev-bornefattigdom

Vil du vide mere om børnefattigdom?

Mødrehjælpen er dagligt i kontakt med familier, som oplever den stigende børnefattigdom på egen krop, og vi deler gerne vores erfaringer og viden med journalister, politikere og andre interesserede – find vores kontaktoplysninger her.

LÆS OGSÅ: Det mener Mødrehjælpen om børnefattigdom

Hent materialer her:

Analysenotat fra BUPL om børnefattigdom

Invitation til åben høring om fattigdomsydelser

Download brevet til Lars Løkke og Mette Frederiksen som pdf

Få den nyeste viden